VESTHIMMERLAND: I dag kan Y´s Men´s klubben i Aars fejre 50 års jubilæum

På initiativ fra Aalborg
Klubben blev chartret den 26. august 1967 på initiativ af Aalborg Y´s Men´s Club. Fra klubben i Aalborg, som i dag hedder Aalborghus Y’s Men’s Club, blev der ydet en stor indsats, så der i 1967 var samlet 22 medlemmer til den nye klub i Aars.

Ved 50 års jubilæet har Aars Y’s Men’s Club 41 medlemmer, hvoraf de fem har været med i alle 50 år. Klubben var fra 1967 for mænd, men i 1995 blev de første kvinder optaget, og siden har klubben været en blandet klub. Klubben har i alle årene holdt klubmøde hver anden mandag. Det har været på forskellige adresser, men de seneste mange år har man været på Kimbrerkroen i Aars.

Mange projekter
I de første år havde klubben en del mindre projekter, bl.a. bygning og salg af to sommerhus samt avisindsamling i området. 2-3 containere blev normalt fyldt hver gang. Fuglefoderhuse blev også fremstillet og solgt med lidt fortjeneste.

I samarbejde med KFUM og KFUK, spejderne og FDF arrangerede klubben i mange år et lederkursus på Borremose Ungdomsskole. Et eventuelt underskud blev dækket af klubben. Ligeså afholdtes der på Borremose kammeratskabsaftener, planlagt og afviklet af Aars Y’s Men’s Klub og KFUM og KFUK i fællesskab. Disse aftener samlede mange unge mennesker.

Klubben har også deltaget i praktisk arbejde på Lynghøj, Borremose og Farsø Efterskoler, på Farsø Højskole og Lejrgården.

Donationer
Økonomisk har klubben støttet såvel lokale som internationale projekter – specielt for ungdommen. Pengene er skaffet ved forskellige pengerejsningsprojekter, hvoraf der har været mange. I jubilæumsåret er der særlig tale om to, nemlig det ugentlige loppemarked på Markvænget i Aars, som er en direkte forlængelse af det årlige loppemarked i Eksportstaldene og senere Messecentret. Og den årlige annoncelodseddel der sælges af spejdere og FDF’ere i lokalområdet. ( I dag koster lodsedlen 20 kr. heraf får sælgerne de kr. 14 kr) Den første lodseddel blev solgt i 1976. Klubben har således i nogle år kunnet uddele mellem 200.000 og 300.000 kr. Også i forbindelse med jubilæet vil der blive foretaget donationer.

Venskaber og udveksling
Aars Y´s Men´s Club har fire venskabsklubber. Arendal i Norge, Moratuwa på Sri Lanka, Helena i Montana og Nitra i Slovakiet. Disse internationale forbindelser har betydet - og betyder, meget for klubben. Klubben får jævnligt besøg fra klubben i Arendal og i Nitra. Og der gøres genbesøg fra Aars. Et klubmedlem sørger for, at korrespondancen til alle 4 klubber bliver vedligeholdt.

Klubben har også været involveret i ungdomsudveksling. 10 unge mennesker har således haft muligheden for i et år at bo (i privat hjem) og gå i skole i et andet land.

I 1990 og igen i 2009 har klubben, sammen med Kimbrernes Y’s Men’s Club været vært for den årlige danske Y´s Men´s konference med ca. 1.000 deltagere hver gang. Konferencerne har fundet sted over tre dage.

Aars Y´s Men´s Club har stillet mange ledere til regionen: 9 har været distriktsguvernør – to har været sektionsleder og en har været verdenspræsident. Og to af klubbens medlemmer har fået Y’s Men’s bevægelsens største hæderstegn: Harry M. Ballantyne Award.

Jubilæumsdag
Jubilæet fejres med en festgudstjeneste i Aars Kirke ved sognepræst Arndt Jessen Hansen, Aars (tidl. Domprovst i Viborg) og med en jubilæumsfest på Kimbrerkroen med festtale ved biskop Henrik Stubkjær, Viborg og et musikalsk indslag af det lokale kor Da Capo. Den danske regionsleder, Kristen Grysbæk, Ringkøbing, vil også være til stede for at bringe en hilsen fra regionen.

 

I jubilæumsåret er den lokale klubpræsident Vagn J. Jensen, Aars, og formand for jubilæumsudvalget er Christian Bach Iversen, V. Hornum.

e-max.it: your social media marketing partner