LOUNS: Louns Menighedsråd har søgt om at nedrive Louns Præstegård på Lounsvej.

Bygningen er opført i 1898 som præstegård i en tidstypisk arkitektur med referencer til stationsbybyggeriet. Bygningen er løbende renovereret, senest med udskiftning af taget i 2009-10 samt nye vinduer i 2016. Ejendommen har tidligere fremstået som et gårdanlæg med længebygninger i form af forpagterbolig og konfirmandstue. Disse blev nedrevet omkring 2010.

Ejendommen er beliggende i visuel forbindelse med kirken og i et område, der er præget af gårdbyggeri samt mindre ældre boliger.

Årsagen til ønsket om nedrivning er, at boligen er kraftigt angrebet af skimmelsvamp. I forbindelse med en fugt- og mikrobiologisk undersøgelse lavet af Teknologisk Institut i oktober 2016, er det konstateret, at skimmelvæksten er væsentligt over det normale baggrundsniveau. Undersøgelsens er lavet i to rum, og ikke i tagkonstruktionen. Det er anbefalet at loftet brydes op og det undersøges nærmere.

Der er stillet løsningsforslag om, at ydervæggene i stueplan strippes for alt tapet og puds hugges væk fra indersiden af væggene. At alle vægoverflade afrenses og herefter reetableres med puds – det anbefales ikke at opsætte forsatsvægge på ny, men at malerbehandle direkte på den pudsede overflade.  Det anbefales i øvrigt, at der i alle opholdsrum etableres friskluftventiler til luftcirkulation i boligen.

Louns Menighedsråd har oplyst, at de tilbud, der er hentet hjem på udbedring af skimmelsvampen, beløber sig op mod 50-100.000 kr. pr. rum. Dertil kommer en endnu ukendt udgift for udbedring af tagkonstruktionen, hvor skaderne endnu ikke er undersøgt.

Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med sagen indsendt en udtalelse omkring nedrivningen af præstegården. Vesthimmerlands Museum vurderer, at en nedrivning af stuehuset vil være et tab for den lokale kulturarv.

Bygningen fremstår repræsentativt i helhedsindtrykket med gennemgående højere standard end andet byggeri i nærområdet. En nedrivning vil derved være et tab for den lokale kulturarv med henblik på bygningsarv samt fortællingen om præstegårde i provstiet.

På baggrund af et økonomisk samt sundhedsmæssigt perspektiv vurderer Vesthimmerlands Kommune, at nedrivningen bør godkendes.

Teknisk forvaltning har dog en bekymring omkring bibeholdelsen af kulturmiljøet i området. Det skønnes, at kulturmiljøet vil kunne fastholdes, hvis en ny bygning (bolig) opføres på tilsvarende placering og med tilsvarende udtryk (som længehus med saddeltag), for på denne måde at fastholde den lokale overordnede byggeskik.

 

Sagen som netop har været til behandling i kommunens teknik og miljøudvalg er enig i forvaltningens betragtning. 

e-max.it: your social media marketing partner