FARSØ: Det Børne- og Skoleudvalgets holdning efter sit udvalgsmøde sidste uge. En SFO i posthuset er ikke nogen langtidsholdbar løsning mener det.

Byrådet besluttede sidste år i december at erhverve det tidligere Posthus i Farsø for 1,7 mio. kr. Efterfølgende har anvendelsen heraf været drøftet i forskellige sammenhænge, og man har i den forbindelse afsøgt muligheden for at anvende det tidligere Posthus til en skolefritidsordning for Farsø Skole, da skolen siden 2007 har søgt om budgetmidler til udvidelse af den eksisterende SFO.

Farsø Skole har en stabil belægningsgrad i SFO på ca. 170 børn i gennemsnit over året med en max. belastning på ca. 200 børn den 1. maj, hvor MiniSFO starter. Skolen benytter i dag SFO huset til de yngste børn og skolens fællessal til de ældste børn.

Fællessalen deles med skolen, og den er indrettet med rumdelere m.m. Dette lokalefællesskab er ikke optimalt for nogen af parterne. Skolen kan ikke indrette fællessalen til de fleksible læringsmuligheder folkeskolereformen lægger op til, og SFO’ skal bruge mange personaleresurser på struktur, sætte materialer frem og tilbage mm.

Det gamle Posthus fremstår umiddelbart som en sund og robust bygning, men administrationen anbefaler en grundig bygningsgennemgang, så der ikke opstår fordyrende renoveringsbehov efter en evt. overdragelse til SFO.

Børne- og Skoleudvalgets møde startede derfor i sidste uge med en besigtigelse af de fysiske forhold i Posthuset. Og udkommet af denne besigtigelse sammenholdt med at det vil koste kr. 800.000 af kommunens budget og kr. 500.000 fra Farsø Skoles budget – altså i alt 1,3 mio. kr. at indrette det gamle Posthus fik udvalget til ikke at godkende forslaget.

 

Udvalget anerkender, at Farsø Skole er udfordret af nuværende bygningsforhold omkring SFO. Selvom det er en billig og skolenær løsning, så er det ikke den bedste langsigtede løsning. Derfor ønsker udvalget, at problemstillingerne skal afdækkes i arbejdet med masterplanen i efteråret, således også alternative og langsigtede placeringer af skolens SFO kan komme på bordet. 

e-max.it: your social media marketing partner