Boghandler, bogtrykker og stifteren af Farsø Avis, Erik Rabøl Jørgensen, er stille sovet ind på Højgården Farsø onsdag den 31. maj 2017. Han blev 95 år.

Erik Rabøl Jørgensen er født i Horsens den 21. august i 1921 og fik efter endt skolegang, som 15-årig ,en læreplads i en boghandel i Horsens, hvor han 4 år senere fik sit uddannelsesbevis som boghandlermedhjælper.

Efter at have prøvet kræfter i Brørup og Fåborg blev han førstemand i Bollerups Boghandel i Ringkøbing.

I Ringkøbing mødte han Else Rahbek Sørensen som han blev gift med i foråret 1945.

I Ringkøbing var Erik Rabøl Jørgensen ivrig roer og medstifter af Ringkøbing Roklub i 1945. En klub som 60 år senere inviterede Erik Rabøl Jørgensen med til deres 60 års jubilæum, hvor han naturligvis med stolthed deltog.

Erik Rabøl Jørgensen sprudlede, han var svær at holde i ro, han ville sætte noget i gang. Hurtigt fik han lyst til at blive selvstændig. Valget faldt på Farsø, hvor byens boghandel, Farsø Boghandel var til salg. I 1946 købte han den sammen med sin hustru, Else Rabøl Jørgensen. På daværende tidspunkt var han Danmarks yngste boghandler, det yndede han at fortælle, og var stolt af det.  

Boghandelen udviklede sig, og Erik Rabøl Jørgensen fik mod på andre opgaver. I en tilbygning til boghandlen på Stationsvej etablerede han i 1953 Farsø Bogtrykkeri. Efter en lynuddannelse, som bogtrykker, der tog 14 dage og foregik i Tarm, var han klar til opgaven. Det udmøntede sig b.la. i udgivelsen af Farsø Avis, der første gang udkom den 1. december 1953, som en fast ugeavis.

I boghandelen og trykkeriet var der sjældent ro, der skulle hele tiden ske noget nyt. Med flid og temperament blev der investeret, omforandret, tilbygget, nybygget. Trykkeri og boghandel fik nye adresser et par gange.

Fagligt var Erik Rabøl Jørgensen med i Boghandlerforeningens Nordjyske Kreds og var med til at starte en indkøbsforening for boghandlere i det nordjyske. Foreningen sluttede sig senere samme med andre, og er i dag udviklet til den landkendte boghandlerkæde Bog & ide. Sammen med kollegaer i Himmerland var han også med til at starte landets første avisgruppe, Himmerlandsgruppen.

Erik Rabøl Jørgensen brændte for den by han og hans hustru var flyttet til. Han deltog aktivt i byens liv.

I sin aktive karriere har han været i bestyrelsen for en lang række foreninger, og ofte i formandsstolen.  

Det blev medlemsskaber og engagement i bl.a. Farsø Borgerforening, Farsø Turistforening, Farsø Handelsstandsforening, Farsø El-forsyning, Handelsskolen, Beskæftigelsesudvalget, Ligningskommissionen, Sparekassen Farsø. Han var ligeledes medinitiativtager til at man fik en tandlægeklinik til byen, etablering af Farsø Fjernvarmeværk og Farsø Boligforening

Det lå næsten i kortene at Erik Rabøl Jørgensen også gik i ind kommunalpolitik. Han var medlem af det daværende sogneråd fra 1962-1970. Efter kommunesammenlægningen i 1970 valgte han at holde en pause fra kommunalpolitikken indtil 1978. I 1978 blev han valgt til borgmester fra 1978-1982,viceborgmester fra 1982-1986 og igen borgmester fra 1986-1990. 

En af de ting som Erik Rabøl Jørgensen vil blive husket for var at han stod i spidsen for at samle kommunens tre administrationsbygninger i Farsø by i et nyt rådhus i Farsø. En opgave han var så glad for lykkes, at han skænkede Farsø kommune en vandkunst, som den dag i dag står foran administrationsbygningen i Farsø.

Senere, efter han var gået ud af politik og på pension var han også med til at give Johs. V. Jensen museet et lille skub fremad med flot donation, så de kunne komme i gang med byggeriet.

Erik Rabøl Jørgensen var valgt på en upolitisk borgerliste, han ønskede ikke at gå ind i partipolitik, han sagde selv at han var borgmester for kommunen og ikke for et politisk parti.

Et gennemgående træk i hans borgmesterperiode, var at han var flittig, til stede hver dag fra morgen til sen aften og var med i alle beslutninger. Kollegaerne i kommunalbestyrelsen og personalet på kommunekontoret kunne altid regne med ham, - en aftale var en aftale, uanset om den var mundtlig eller skriftlig.  

I 1996 blev han da også af en enig kommunalbestyrelse valgt til Farsø kommunes første æresborger.   

Trods virksomheder og politik, blev der også tid til afslapning i familiens sommerhus i Hvide Sande. Han elskede at have familie og venner omkring sig, når han kunne sætte sig for bordenden og være vært ved et veldækket bord med en god sild og en snaps til.

Der var sjældent stille omkring Erik Rabøl Jørgensen, han elskede fester, og var ikke ked af at være i centrum. Han yndede i sine mange festtaler at citere rim fra Halfdan Rasmussen, Gruk og Piet Hein, han kunne godt lide små digte med skæve vinkler.

Det blev også tid til jagtture i Farsø Jagtforening, nok mest for samværets skyld, det var yderst sjældent at der var jagtbytte med hjem i tasken.

Efter borgmesterperioden og overdragelsen af boghandel og trykkeri til sine tre børn, Lars, Lone og Helle, fik han mere fritid, han var klar til at nyde sit otium. Desværre kom der malurt i bægeret, da han i 1994 mistede sin hustru Else Rabøl Jørgensen.

Efter et tomrum, fandt Erik Rabøl Jørgensen en ny livsledsager, Martha Tange. Sammen fik de mange gode år, hvor det blev til besøg i deres sommerhuse og ikke mindst til rigtig mange rejser rundt omkring i verden.

Med alderen begyndte synet og hukommelsen at svigte, men Erik Rabøl Jørgensen, var tilfreds med livet og bevarede sit gode humør lige til det sidste.

Erik Rabøl Jørgensen bisættes fra Farsø Kirke, torsdag den 8. juni kl. 11.00

Erik Rabøl Jørgensen efterlader sig tre børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn.

e-max.it: your social media marketing partner