FARSØ: Ca. 150 børn og 30 personaler, fordelt på Farsøs tre børnehaver Højgården, Bakkegården og Valhalla arbejder lige nu på en certificering sammen med DGI, der kort og godt går ud på mere idræt, leg og bevægelse i børnenes hverdag

 Det var sidste år i forbindelse med Børnenes Grundlovsdag på Farsø Stadion, at Kristian Pedersen ansat af DGI i forbindelse med Sundhed, Trivsel og Læring i Farsø og Gert Hosbond ligeledes fra Sundhed, Trivsel og Læring, foreslog børnehaverne DGI’s koncept med ”Idræt, leg og bevægelse”.

Kontakten blev etableret mellem de tre børnehaver og DGI’s organisation i Aalborg. Og efter et møde med personalet og forældrerepræsentanter, blev det aftalt af rulle konceptet ud i de tre børnehaver.  

For at opnå en DGI certificering skal daginstitutionens personale gennemgå et kursusforløb. Forløbet klæder personalet på til at kunne tænke idræt og bevægelse ind i hverdagen og tilbyder en række helt konkrete redskaber, ideer og inspiration til, hvordan børns motoriske udvikling kan stimuleres på nye og anderledes måder.

Gennem fire moduler i løbet af et halvt år klædes de på til at tilbyde børnene en aktiv hverdag. Det tager samlet set et år, hvor der også er fokus på personalets praktiske erfaring med aktiviteter og redskaber.

-Det overordnede mål for børnene er at få skabt en struktureret hverdag, bedre kostvaner, blive mere selvhjulpne ved styrkelse af motorikken og få en større fællesskabsfølelse, fortæller børnehaveleder Hanna Jensen fra Højgårdens Børnehave. Det er i hvert fald det vi som personale ønsker at få ud af samarbejdet med DGI, siger hun.  

Anja Rasmussen, idrætskonsulent i DGI med base i Nordkraft i Aalborg, er de tre børnehavers konsulent på projektet. Hun fortæller: Formålet er at skabe kultur i børnehaverne med mere ”leg og bevægelse. Børnene skal være mere bevidste om at være selvhjulpne, d.v.s. spise selv, selv tage tøj på og andre ting.

Til dette har Anja Rasmussen været rundt i de tre børnehaver med tips, inspiration og gode råd til øget ”Leg og bevægelse”, men det er børnehaverne selv der skal forme og implementere, siger hun.

-Og det er rigtig gode tips og ideer Anja er kommet med, siger Hanna Jensen. I dag har vi f.eks. været vidne til kolbøtteøvelser i vuggestuen, som er med til at styrke balance og motorik. Af barnet opfattes det som leg og nærvær og det er netop hele ideen med Leg og bevægelseskonceptet. Et andet eksempel i dag var med børnehavebørnene. De fik til opgave at vende kulørte skuresvampe og samle dem i grupper. For os er det læring, men for børnene er det naturlig aktiv leg og fællesskab.

Anja Rasmussen supplerer: Det er netop hele ideen, nemlig at bringe læring ind sammen med leg og bevægelse. Og det er en konstatering at børn med god motorik lærer bedre.

Ud over børnehavernes egne ude- og indefacililiteter er børnehaverne også flittige brugere af hallen, svømmehallen og gymnastiksalens redskaber i Dr. Ingrid Hallerne.

På den måde håber vi også at børnene i deres opvækst får et naturlig tilknytning til hallens faciliteter og sportsgrene, siger Hanna Jensen.

Børnehaverne håber snart deres certificeringer er i hus. Det betyder som synligt bevis, at de kan kalde sig DGI Børnehave og Vuggestue og have et DGI flag til at vejre i flagstangen. Men børnehaverne kan ikke hvile på laurbærerne når først certificeringen er i hus, den vil nemlig blive evalueret og gennemgået en gang om året. Er der ikke vedholdenhed eller udvikling med børnene, vil certificeringen blive taget fra børnehaven igen.

 

FAKTA:  Idræt, leg og bevægelse
Projektet, der er sat i værk af DGI, omhandler certificering af børnehaver og SFO’er, som gerne vil tilbyde mere idræt, leg og bevægelse i børnenes hverdag.

Erfaringer viser, at op mod hvert femte danske barn er overvægtigt, og overvægt har både fysiske og psykiske konsekvenser. 70 % af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Målet med DGI børnehaverne og DGI SFO’erne er at gøre idræt, leg og bevægelse til en vigtig og gennemgående del af børnenes hverdag, så de i en tidlig alder får indarbejdet sunde vaner og får en bevægelsesappetit, der kan vare livet ud.

Forskning viser, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Den fysiske aktivitet forbedrer kognition, og læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.

For at blive DGI børnehave eller DGI SFO skal man igennem et certificeringsforløb bestående af 4 moduler Disse skal skabe de kulturelle og faglige forudsætninger for, at personalet tør, kan og vil skabe mere idræt, leg og bevægelse i børnenes hverdag. Certificeringen skal fornys årligt.

 Bevægelse fremmer børns lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og skabe fundament for livslang fysisk aktivitet. Og det er det primære fokus i en DGI Børnehave og vuggestue, som Farsøs tre børnehaver netop nu er ved at blive certificeret til af DGI. 

 

e-max.it: your social media marketing partner