VESTRUP: I denne uge hvor der var trivselsuge på Vestrup skole, fik elever og medarbejdere på Vestrup Skole andre end de sædvanlige fag på skoleskemaet.

Det kom der masser af læring ud af, er alle voksne med skoleleder Sonja Paulin i spidsen enige om. Trivsel, det at have det godt, er en forudsætning for, at den enkelte elev kan lære.

Fra mandag til fredag kunne eleverne i lektionerne om formiddagen vælge blandt 4 ud af i alt 7 forskellige værksteder. Her kom elevernes samarbejde - og dermed trivsel på tværs af alle syv årgange, til udtryk: filmproduktion, skuespil og humor, kunst, sund madlavning, sport og bevægelse.

Og der var mulighed for i værkstedet ”udeliv” at komme i skoven og være med til at plante træer og prøve kræfter med såvel træfældning som brændehugning under kyndig vejledning.

Eftermiddagene stod i det store fællesskabs tegn, hvor alle elever lavede samme aktivitet: skak, dans, teambuilding og forskellige former for spil. Gennem hele ugen, var det hensigten, at små og store elever skulle arbejde sammen, hjælpe og inspirere hinanden.

- Noget vi netop er i stand til på den lille skole, da alle voksne og børn kender hinanden, fortæller skoleleder Sonja Paulin og fortsætter:

-Hver dag over middag har alle elever været samlet til et par sange og fremvisning af dagens resultater.

Ugen sluttede af på festlig vis idag over middag med fuld power på den fælles dans under ledelse af den erfarne danseinstruktør, Louise Boyding Hejlskov fra Aars Business School.

Fælles for ugens aktiviteter var, at de jævnt tit kastede begejstring og smil af sig – op til flere elever var sågar en tur omkring skolelederens kontor for at give udtryk for, hvor godt de syntes om ugen, og at de ønskede en lignende uge en anden gang!

-Alle har uden tvivl fået noget vigtigt med sig om trivsel fra ugen der gik. Samværet og aktiviteterne har helt sikkert også sat aftryk hos den enkelte elev, som han og hun kan bruge i dagligdagen fremover både på skolen uden for skolen, siger skoleleder Sonja Paulin.   

Her laves der sund mad i madværkstedet

 Trivselsugen sluttede af med fællesdans i Vestrup Minihal.

 


e-max.it: your social media marketing partner