FARSØ: Heller ikke på seneste møde i kommunens økonomiudvalg, sidste onsdag, blev der givet grønt lys for påbegyndelse af opførelsen af 24 nye lejligheder i Farsø på den såkaldte ”Morten Nielsen” grund.

Kommunens økonomiudvalg havde bedt Aars Boligforening om komme med en besparelse på 10% i forhold til sidste oplæg på det ca. 46.488.000 kr. store projekt.  

Det lykkedes kun Boligforeningen at finde 4,06 %, hvilket ville give en husleje nedsættelse på 3,5 % i forhold til første forslag. Byggeriet er nu beregnet til at ville koste kr. 44.600.587

Økonomiudvalget kunne ikke godkende dette, og fastholdt derfor sin beslutning fra december mødet.

Kommunens interesse i projektet er, at man vil få en udgift til et grundkapitallån på 10 % af byggeomkostningerne, lig med kr. 4.460.00 kr. Derfra skal dog modregnes kr. 116.000 i støttesags gebyr og yderligere indtægter for byggetilladelse.

Hertil kan der komme indirekte udgifter til beboerindskudslån og boligstøtte - det sidste får kommunen dog en pæn del af tilbage fra staten.

Hvorfor er det så svært i Farsø?
Flere og flere borgere i Farsø begynder at undre sig over hvorfor det er så svært i Farsø. For det første er det ikke første gang Aars Boligforening opfører boliger i kommunen, og for det andet opererer man de andre steder i kommunen med en husleje der ligger på samme niveau – eller endda højere end den man skal betale i Farsø. Boligforeningen har også andre steder betalt en væsentligt højere m2 pris på grunde end den man skal betale for ”Morten Nielsen grunden”.

På andre adresser i kommunen hvor Aars Boligforening har opfør boliger, er det gået betydelig lettere at få økonomiudvalget til at godkende byggeprojekter, hvor kommunen også har bidraget med et grundkapitallån og huslejetilskud, men så let er det åbenbart ikke i Farsø.

Især grundprisen har livlig været diskuteret. Ikke mindst fordi grunden er ejet af et af borgmester Knud Kristensens selskaber, Nørregade Farsø K/S.

Boligforeningen skal betale Nørregade Farsø KS kr. 6.640.000 for deres andel af grunden. En pris som Aars Boligforening ikke synes er urimelig da de i prisen faktisk også får ”en forsikring” idet grunden efter oprydningen nu er udtaget af Region Nordjylland forureningskortlægning, hvilke ikke er uvæsentligt når man ved hvad grunden i årevis har været anvendt til.

Tjener borgmesteren for meget på grunden?
Er det politisk drilleri, - er der nogle der ikke kan tåle at borgmesteren tjener på grunden, - eller udnytter borgmesteren situationen og kræver en for høj pris, - ja, de spørgsmål er der flere og flere der stiller sig i Farsø.

Farsø Avis er kommet i besiddelse af en række tal omkring grunden, nedbrydning af bygningerne og efterfølgende oprydning.

Hvis disse tal holder stik, vil Knud Kristensen sælge grunden for ca. kr. 6.640.000. Inden da har han haft omkostninger for sammenlagt kr. 5.668.000. Altså en fortjeneste på ca. kr. 972.000. En avance på under 15%. Er det rimeligt, eller urimeligt?

Tilsyneladende synes nogle af borgmester Knud Kristensens kollegaer i Økonomiudvalget at det lige er i overkanten.

Dertil kommer en lejeindtægt for udlejning af arealet hvor benzinanlægget står.

Sådan ser regnestykket ud
Regnestykket, ser således ud og tallene er alle uden moms.

Grunden købes for ca. 3 år siden af Den Jyske Sparekasse for kr. 1.800.000. Hertil kommer div. afgifter inkl. fjernvarme, vand m.fl. for 3 år, som beløber sig til kr. 185.000  

Pladsen rummede en tankstation, en kontorbygning, værksted- og lagerbygning samt en stor vaskehal med lejligheder ovenpå.

For at gøre grunden klar til videresalg skulle der fortages en omfattende nedbrydning af bygninger, og oprensning at grunden.

Køb af grund og bygninger kr.1.985,000.

Dertil kommer omkostningerne på nedbrydning af bygningerne på kr. 2.376.000.

Deponeringsomkostning af affald, miljøfarligt og ikke miljøfarlig, på i alt kr. 173.490.

Bortkørsel af knap 1000 ton forurenet jord har koster godt 72.225 kr.

Flytning af udluftsrør kr. 65.780

Reparation af naboens hus og læmur kr. 75.755

Jordbundsprøver og miljøanalyser kr. 135.655.

Miljøscreening af alle bygningselementer kr. 85.355.

Projektkoordination af hele arbejdet kr. 450.000.

Papirarbejdet koster også, omkostninger til landinspektør er på kr. 65.730 og til advokat kr. 86.640.

Liggeomkostninger er beregnet til kr. 96.355.

Alt i alt ca. kr. 5.667.985.

Er der liv i sagen endnu
Aars Boligforening har dog ikke opgivet projektet endnu og har i næste uge et møde med kommunens forvaltning for at se om der kan findes en løsning,

Man venter spændt i Farsø og ligeledes gør de mange potentielle lejere som Aars Boligforening har skrevet op på en venteliste.

Hvis alt var gået efter planen, skulle det første spadestik have været taget her i foråret.

FAKTA:
- Huslejen, efter at Aars Boligforening har fundet ca. 3,5% i besparelse, vil for en ,97 m2 lejlighed være kr. 7.343,00 og for en 101 m2 lejlighed kr. 7.591,00 om måneden. Dette finder økonomiudvalget for højt.

-Kommunen skal inden for gældende regler yde boligtilskud eller boligstøtte. Det er dog ikke kommunen der alene betaler alle udgifterne. Hvis kommunen udbetaler tilskud til en bolig i form af boligsikring betaler staten 50% og kommunen 50%. Udbetales tilskuddet betales i form af boligydelse betaler staten 75 % og kommunen 25%.

-Kommunens økonomiudvalg består af: Borgmester Knud Kristensen (K), Per Bach Laursen (V), Kirsten Moesgaard (K), Palle Jensen (S), Per Bisgaard (V), Uffe Bro (S) og Theresa Berg Andersen (SF).
I sagen om ”Morten Nielsen grunden” er Knud Kristensen og Kirsten Moesgaard inhabile og deltager derfor ikke i økonomiudvalget afgørelse..

e-max.it: your social media marketing partner