VESTHIMMERLAND: I dag blev et 14-dages turbo-forløb for udvalgte elever fra Toppedalskolen, Ranum Skole og Vester Hornum skole afsluttet.

Styrke elevers kompetencer
Turbo-forløbets formål har været at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Derfor blev der hver dag arbejdet med opgaver inden for disse tre områder.

Forløbet er et projekt som har kørt for udvalgte skoler fordelt ud over hele landet og har været bygget op over et meget fast koncept med en helt fast plan for, hvilke emner og opgaver, der skulle benyttes.

Søvn og mad
Med baggrund i erfaringer fra skolehverdagen og fra andre uddannelsesinstitutioner, der viser, at en stor udfordring er uoplagte og søvnige elever eller elever, der konsekvent møder senere på skoledagen, har man på turbo-forløbet forsøgt at rokke lidt de kendsgerninger. Der er nemlig hver dag givet tilbud om at få morgenmad og frokost i forbindelse med skoledagen. Eleverne har ført skema over deres søvnrytme for på den måde at blive bevidst om ens eget søvnmønster og søvnmængde.

Mere koncentration og bedre humør
Flere elever tilkendegav ved forløbets slutning, at de mærkede en tydelig ændring i koncentrationsevne og humør når de fik spist morgenmad og frokost samt fik en god nattesøvn. De sagde yderligere, at hyggen ved at spise sammen med andre, havde haft en stor positiv indvirkning på lysten til at lære.

Dit liv – din læring
På turbo-forløbet blev der arbejdet med emner i fagene dansk og matematik, men et tredje fag ”dit liv – din læring”, var nyt. Det indeholdt opgaver, der skulle styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Her blev både arbejdet med styrker som mod, ansvarlighed, selvtillid og mødestabilitet. Dette fag blev afsluttet med, at hver elev satte et mål for sig selv. Et mål der bliver fulgt op på i den efterfølgende mentorordning, der finder sted på hjemskolerne i de følgende uger.

Personlig feedback til elever
I fredags var der afslutning på turbo-forløbet og der blev givet personlig feedback til eleverne. Senere på dagen kom forældre og skoleledere til en uformel afslutningsfest, hvor skolelederne deltog i ”brain breaks”, som eleverne havde arbejdet med. Turbo-eleverne fik uddelt diplomer, som de virkelig fortjente. Det var en hyggelig afslutning på et forløb, der nogle gange havde været udfordrende for eleverne. Men på trods af det, viste den afsluttende feedback, at det havde været et par udbytterige uger både på den faglige front men ikke mindst på den personlige og sociale front.

Mere selvtillid
De elever, der afsluttede turbo-forløbet, havde fået et selvtillidsløft og mod til at stå ved deres egne meninger. Nu kommer så udfordringen med at holde fast i de mål og de gode vaner, der er fremkommet.


e-max.it: your social media marketing partner