HVALPSUND: Her til aften var der generalforsamling i Hessels Venner, en hyggelig aften i caféen på Hessel, hvor ca. 50 medlemmer var mødt op.

 Formand Bodil Nymark sagde bl.a. i sin beretning: 

Året 2016 har været et travlt år på Hessel. Året startede med fejring af Hessels 50 års jubilæum den 30. april, en dejlig eftermiddag med rigtig mange gæster. Vi var spændte på, hvor mange der kom til Valborgaften, når mange havde gæstet Hessel om eftermiddagen, men der var igen ca. 100, til en god aften, med en fyldt café. Vi gør os efterhånden nogle tanker om, hvad vi gør, når der møder så mange op. Det er kun dejligt, men det kniber med plads.

Vores første arrangement var ”laugaften”, som vi startede i 2015 og blev opfordret til at lade blive en tradition. Godt 60 laugsmedlemmer mødte op. I år havde vi foredragsholder Per Lunde Lauridsen fra Frivillighedsakademiet. Det må vi nok erkende, at det ikke var den store succes, folk ville hellere have tid til at snakke med hinanden og synge nogle sange, så det har vi taget til efterretning. 

Som jeg omtalte sidste år, står Hessels Venner ikke mere for nogle af de store aktivitetsdage, men kun for salget i caféen og servicering af de frivillige på disse dage. Til de store aktivitetsdage har vi haft telt i Lunden, hvor vi har serviceret alle frivillige, det fungerer godt, vi har på nogle af dagene også serviceret grupper udefra, der har bestilt kaffe og kage, på den måde har der været plads i caféen til almindelig salg. Det fungerer fint med den opdeling. Al mad bliver forberedt i køkkenet og i forvalterboligen.

De forskellige laug er altid aktive på de forskellige store aktivitetsdage, men også når der er levendegørelse onsdage i juli og i begyndelsen af august, ligeledes når der er skoletjeneste. Efterhånden bliver vi også inviteret ud med en Hessel stand forskellige steder, hvor vi repræsentere Hessel. Vi får altid en rigtig god snak med mange forskellige folk, mange af dem møder vi senere på Hessel til et eller andet arrangement.

Stor tak til alle jer der så trofast møder op og klæder jer i hesseltøj og fortæller om Hessel, naturligvis også en stor tak til alle de mange frivillige der møder op og arbejder på forskellig vis på aktivitetsdagene og er med til at formidle vores kulturarv. Uden jer kunne der slet ikke være dette dejlige levende museum.

Også i år har der været en støt stigende medlemstilgang og der er nu godt 300 medlemmer i Hessels Venner, lød det tilfreds fra Bodil Nymark.

På valg til Hessels Venners bestyrelse Bodil Nymark og Kjeld Jensen som modtog genvalg, mens Knud Krogh Jensen ikke ønskede genvalg og blev afløst af suppleant Aase Grove. Som suppleanter valgtes Knud Krogh Jensen og Søren Byrjalsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand Bodil Nymark, næstformand Kjeld Jensen, sekretær Laila Andersen, kasserer Torben Guldager og medlem Aase Grove.

Aase Grove har den store opgave for bestyrelsen at være tovholder for cafélauget, da Hessels Venner – som før nævnt, har driften af caféen ved aktivitetsdagene på Hessel. 

e-max.it: your social media marketing partner