FARSØ: Her til aften var der generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn, som havde 34 deltagere

  Formand H.P. Sauer kunne i sin beretning fortælle om sidste års Historiske Aften med ca. 70 deltagere, hvor Per Torp kunne fortælle om Kræn Spillemand og Bodil Nilesen og Torben Guldager kunne fortælle om klubhuset i Farsø.

 En stor succes er også det ugentlige opslag fra Lokalhistorisk arkiv på Facebook, som vækker opsigt og har mange følgere.

 I maj blev den nyrenoverede mindesten af Jens Vestergaard genindviet på Stationsstræde under overværelse af mange efterkommere og interesserede borgere. Museumsdirektør fra Vesthimmerlands Museum stod for indvielsestalen.

 I juni var arkivet en del af kulturarvsmåneden med byvandring og billedvisning, som desværre kun havde en begrænset deltagelse på 15 deltagere.

I juli måned blev Aksel Jakobsen og Chresten Havemose udnævnt til æresmedlemmer af arkivet. Aksel Jakobsen for at have skænket mange fotos til arkivet gennem tiderne og Chresten Havemose for at være initiativtager til genrejsning af stationsportalen på Stationsstræde.

Arkivenes dag bestod af en udstilling af Farsøs traktorforhandlere gennem tiderne Farmas, Massey Fergusson og Traktorkompagniet.

Endelig holdt arkivet et billedforedrag for fuldt hus i Sognegården med gennemgang af diverse bygninger i Farsø. 

I arkivernes årsskrift har Farsø bidraget med Henning Olsens fortælling om Kommunevalg i 175 år. Og netop Henning Olsens krønike om Farsø Kommune 1970-2006 udgives i efteråret 2017.

H.P. Sauer lod en ros lyde til folk og borgere som er opmærksomme på arkivet og lader historier og billeder som kan have interesse for eftertiden tilgå arkivet. Billeder og historier arkiveres løbende elektronisk, og således tilgængelige for alle. Arkiveringen sker takket være en kreds af frivillige.

På valg til arkivets bestyrelse var H. P. Sauer, Bodil Nielsen og Bendt Thorup. Bodil Nielsen og Bendt Thorup blev genvalgt, mens H.P. Sauer ikke ønskede genvalg, han blev afløst af Søren Ebdrup. Ole Jensen blev genvalgt som suppleant.

Ved en efterfølgende konstituering af bestyrelsen blev Bendt Thorup valgt som formand, Søren Ebdrup som næstformand, Torben Guldager som kasserer, Tanya Jensen som sekretær, Bodil Nielsen som arkivleder og Ole Jensen som suppleant.

Lokalhistorisk Arkiv Farsø har 205 medlemmer.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner