VESTHIMMERLAND: Programmet for områdefornyelse i Gedsted er blevet til i nært samarbejde med borgerne i byen repræsenteret ved 2 arbejdsgrupper med i alt 18 borgere.

Som indledning til programskrivningen blev der afholdt et borgermøde i Gedsted, hvor ca. 100 borgere mødte op. Alle på borgermødet havde mulighed for at fremkomme med deres ideer til projekter i områdefornyelsen. Opgaven i arbejdsgrupperne har været over 2 workshops at drøfte, udvikle og prioritere projekterne, som fremkom i forbindelse med dette borgermøde. Projekterne vil afslutningsvis blive præsenteret på endnu et borgermøde i Gedsted den 26. april 2017.

Det overordnede mål med områdefornyelsen er at vende udviklingen og medvirke til at skabe et spændende og attraktivt bymiljø og en endnu bedre bokvalitet i Gedsted.

Områdefornyelsen omfatter følgende indsatsområder:

-Lege- og aktivitetsplads ved Gedsted skole
-Mødested/kaffehus samt informationsskærm ved Brugsen
-Afklarings- og udviklingsarbejde med Getama-bygningen på Carl Petersens Gade
-Maling/udsmykning af DLG-siloen
-Forskønnelse af byporte og allébeplantning
-Sti fra DLG-siloen nord om byen med forbindelse til fjorden

Områdefornyelsen i Gedsted har en samlet budgetramme på 3 mio. kr. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har reserveret en ramme på 1 mio. kr., og der er i kommunens budget 2017 afsat 2 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Gedsted.

Bevillingen af de 2.mio kr. er netop blevet godkendt af kommunens Teknik og Miljøudvalg.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner