VESTHIMMERLAND: Et enigt byråd har truffet beslutning om, at hjemmeplejen kun skal støvsuge hos borgerne ved brug af en robotstøvsuger. En robotstøvsuger de selv skal anskaffe og betale.

Sundhedsudvalgsformand Palle Jensen siger: -Vi er klar over, at nogen ser det som en forringelse, men robotstøvsugere og anden velfærdsteknologi gør det muligt også i fremtiden at levere god service i en stram økonomi. Samtidig arbejder vi målrettet mod, at borgerne skal støttes til at gøre så meget som muligt selv. Det at være mest muligt selvhjulpen giver et mere værdigt liv, og det ved vi borgerne prioriterer højt.  Robotstøvsugere og andre nye teknologier er en win-win situation: Borgerne er mere selvhjulpne, kommunen kan koncentrere ressourcerne om andre opgaver og de ansatte får bedre arbejdsmiljø.

Robotstøvsuger er en del af en almindelig husholdning
Borgerne skal selv betale for robotstøvsugeren, og det begrundes i en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Her vurderes det, at robotstøvsugere er så udbredte, forhandles så bredt og i så forskellige prisklasser, at det indgår i sædvanligt indbo. Den teknologiske udvikling har gjort, at robotstøvsuger sidestilles med en almindelig støvsuger ligesom også en vaskemaskine, tørretumbler, mikrobølgeovn m.v. gør det. Det giver kommunen ikke tilskud til.

-Det tager nogen tid, før nye teknologier er så udbredte, at det er allemandseje og det forventes at folk selv anskaffer dem, siger Palle Jensen, Der er også en vis skepsis over det nye, men tænk på, at både vaskemaskine og opvaskemaskine også var ny teknologi og luksus, da de kom frem. Ja selv den traditionelle støvsuger har for længe siden kun været for de få. I dag er de nærmest en selvfølgelighed.

Ingen bekymring for ensomhed blandt de ældre
En del skepsis har også gået på, at besøg af hjemmehjælpen er tryghedsskabende, og at den menneskelige kontakt erstattes af en maskine.

- Vi giver ikke hjemmehjælp alene med det formål at skabe tryghed og samvær, siger Palle Jensen, ”men der, hvor der er behov for praktisk hjælp og personlig pleje er det helt naturligt, at der er en omsorgsfuld kontakt mellem hjemmehjælpen og borgeren. Men der er ingen, der alene får kommunal hjælp til at støvsuge, så der er ingen, der i den forstand mister deres hjemmehjælp ved de her ændringer.

Fra 1. april træder de nye regler i kraft, og der bliver stillet krav om, at der er en robotstøvsuger til stede i hjemmet, hvis der bliver bevilliget hjælp til støvsugning. De, der i dag får støvsuget på traditionel vis, vil løbende blive kontaktet af kommunens visitatorer, og de nye regler bliver indført i samarbejde med borgerne. 

e-max.it: your social media marketing partner