VESTHIMMERLAND: Kommunens administration, fagudvalg og politikere har gennem et stykke tid arbejdet på at lave en politik for udbud at Bygge- og Anlægsopgaver i Vesthimmerlands Kommune.

På Økonomiudvalgets møde i sidste uge blev fik politikken tilføjet og præciseret følgende:

- Det bør tydeliggøres, hvilke dele der er lovbestemt (udbudsloven, tilbudsloven og forvaltningsloven etc.).- - På tilsvarende måde bør det tydeliggøres, hvad der er specifikt for Vesthimmerlands kommune.
- Det bør anføres, at arbejder under de angivne 100.000 kr. ikke skal registreres på kommunens hjemmeside med hensyn til hvem, der har fået arbejdet.
- Det bør præciseres, at ekstraarbejder som udgangspunkt udføres af den entreprenør, der har vundet udbuddet - følger af (AB92).
- Virksomheder, der byder ind på opgaver over beløbsgrænsen på 2 mio. kr., forpligter sig til at have elevpladser for at komme i betragtning til opgaven.
- Selvejende institutioner, boligforeninger og forsyningsvirksomheder er ikke omfattet af kommunens politik.

Til næste Økonomiudvalgsmøde udarbejdes der forslag til retningslinjer for Byrådspolitikeres deltagelse i bud og tildeling af bygge- og anlægsarbejder, på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser. 

e-max.it: your social media marketing partner