HORNUM: Som allerede nævnt i flere artikler i denne avis, er der i forbindelse med ombygningen af Ulstruplund, konstateret skimmelsvamp i størstedelen af stue/kælderetagen i den østlige fløj af det tidligere ældrecenter i Hornum.  

Indtil videre har svampen alene i saneringsarbejde kostet kr. 135.000.

Men for at svampen ikke vender tilbage, viser det sig, at der skal foranstaltes en række bygningsmæssige tiltag, for at kælderetagen kan tages i anvendelse som kontorer for Center for Kompetence og Afklaring (CKA).            

Tiltag der beløber sig til 1,5 mio. kr. og altså er betydelig mere end det der oprindeligt var afsat til projektet på 300m2.

På det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor bevillingen på kr. 1,5 mio. kr., stod på dagsorden, blev hælene derfor sat i fra nogle af udvalgets medlemmer.

Særligt fordi, at også Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget i deres behandling af bevillingen har sat spørgsmålstegn ved hvordan bygningens tilstand har været kontrolleret inden igangsættelse af projektet.          

Det viser sig nemlig at kælderen aldrig tidligere har været brugt til opholdsrum - kun som arkiv. Derfor må man også formode, at konstruktionen uden fugtspærre og isolering i terrændækket og det faktum, at dele ydervæggene ligger under terræn med fugtpåvirkning, ikke oprindeligt er bygget til ophold. 

Derfor blev det på økonomiudvalgets møde besluttet at udsætte punktet for at få omstændighederne undersøgt nærmere, og dermed ikke igangsætte renoveringen af kælderetagen på nuværende tidspunkt.    

For en god ordens skyld, skal det nævnes at borgmester Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet grundet HME's tilbudsgivning i forbindelse med afholdt licitation. Knud Kristensen deltog derfor ikke i behandling af punktet.


FAKTA:
For at undgå en tilbagevendende skimmelvækst og sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø, skal en renovering omfatte(i hovedtræk)

-      ophugning af eksisterende betongulve,

-      understøbning af skillevægge og ny fugtspærre,

-      ny isolering og fugtspærre i gulve,

-      gulvvarme,

-      nye gulve og vægoverflader,

-      ventilation i alle rum,

-      nye toiletrum, da de eksisterende nedbrydes i forbindelse med ovenstående,

-      omfangsdræn.

 

Der er indhentet underhåndsbud på genopbygning af etagen, og den billigste pris beløber sig samlet til 1.426.504 kr. ekskl. moms.

e-max.it: your social media marketing partner