VESTHIMMERLAND: Ligesom der er Kommunalvalg og Regionsvalg i 2017, så er der også Ældrerådsvalg i 2017.

Vesthimmerlands Ældreråd har derfor henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune med ønsket om, at valget til Ældrerådet denne gang sker som et fremmødevalg i stedet for et brevstemmevalg. 

Ældrerådet foreslår desuden, at Ældrerådsvalget sker samtidig – altså på samme dag som kommunalvalget og regionsvalget 2017.

Det seneste ældrerådsvalg for perioden 2014 – 2017 blev afviklet som et brevvalg med en stemmeprocent på 47%. Hvilket svarer til at 4.852 af de 10.242 stemmeberettede vesthimmerlændinge valgte at afgive deres stemme.

Ønsker at øge valgdeltagelse
Og netop for at øge valgdeltagelsen er Ældrerådet af den overbevisning at et fremmødevalg kan hæve stemmeprocenten. I andre kommuner viser valgformen at man har hævet stemmeprocenten med gennemsnitlig 17,15 %

Det kan oplyses, at udgifter til afviklingen af Ældrerådsvalg 2014 – 2017 i Vesthimmerlands Kommune ved brevstemmevalg i 2013 udgjorde kr. 119.056.

Giver god mening - med giver udfordringer
Erfarne valgsekretærer fra Vesthimmerlands Kommune har nu med bagrund i deres erfaring, vurderet udgiften til et fremmødevalg i 2017-priser vil udgøre 300.000, mens et brevstemmevalg vil være ca. kr. 50.000 billigere at afholde.

Den væsentlige forskel består i mødediæter og forplejning af 42 valgtilforordnede på ca. kr.90.000 ved fremmødevalg sat op imod udgiften til svarkuverter på kr. 70.000. Hertil kommer altså andre udgifter som varierer alt efter hvilken valgform man vælger.

Ud over spare penge, så er det endvidere bekymringen over at der ikke kan skaffes tilstrækkelig med erfarne valgstyrere, ligesom det er tvivlsomt om valgsekretærerne kan overkomme tre valg. Det kan forekomme, at der er bud efter de samme personer til begge valg, idet der er tradition for at Vesthimmerlands Kommune beder de lokale foreninger om hjælp til valgafviklingen.

En anden væsentlig faktor er, at kommunen ikke råder over et IT system, der understøtter et Ældrerådsvalg.

Det er nu op til Vesthimmerlands Byråd at tage beslutningen om hvilken valgform man ønsker at gennemføre ved Ældrerådsvalget.  

 

e-max.it: your social media marketing partner