VESTHIMMERLAND: På Økonomiudvalgets temamøde d. 25. januar 2017 gennemgik turistorganisationen ”VisitVesthimmerland” igangværende aktiviteter, ligesom der blev givet en afrapportering på den resultatkontrakt som VisitVesthimmerland har haft med Vesthimmerlands Kommune for 2016-17.

I forbindelse med denne gennemgang, benyttede VisitVesthimmerland sig af lejligheden til at ansøge om tilskud til udvikling af et turismeakademi.

VisitVesthimmerland ansøger om et tilskud på 75.000 kr. til at udvikle og etablere et turismeakademi i samarbejde med Vitskøl Kloster og lokale vidensinstitutioner.

Øge Vesthimmerlands turisme
Turismeakademiet har til formål at øge væksten i turismen i Vesthimmerland. Ønsket er at skabe et kompetenceløft blandt turismeaktørerne - herunder også handelsstandsforeningerne i Vesthimmerland, som skal være med til at løfte kvaliteten og udviklingen ved at medvirke til at få flere turister til Vesthimmerland - i tråd med VisitVesthimmelands turismestrategi 2017-2020.

Strukturen i organiseringen af Turismeakademiet består af VisitVesthimmerland som tovholder og projektansvarlig for opbygningen af akademiet. VisitVesthimmerland finder undervisere, tilrettelægger indhold af kurserne og står for al koordinering.

Konferencecenter på Vitskøl
VisitVesthimmerland samarbejder med konferencecentret Vitskøl Kloster. Klostret er bl.a. en del af uddannelsessystemet TAMU, hvor unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan få praktisk uddannelse og arbejdstræning. De unge hjælper således med forplejning og rengøring, når der er Turismeakademi. Med andre ord, lægger Vitskøl Kloster lokaler til samt sørger for forplejning, som deltagerne betaler for.

Derudover samarbejder VisitVesthimmerland med lokale vidensinstitutioner, da man først og fremmest ønsker at inddrage lokale videnspersoner og undervisere i Turismeakademiet. Eksterne aktører inddrages efter behov.

De forbedrede og nye kompetencer skal også medvirke til at sikre at turismeaktørerne får størst muligt økonomisk udbytte af områdets events og arrangementer, som f.eks. Made in Denmark.

Søger om kr. 75.000
Konkret har VisitVesthimmerland søgt om et tilskud på kr. 75.000. Projektansøgningen dækker omkostningerne for en 1-årig periode, hvor der tilbydes kurser i regi af Turismeakademiet både i foråret 2017 og efteråret 2017.

Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg tager stilling til ansøgningen fra VisitVesthimmerland på sit møde i dag.


e-max.it: your social media marketing partner