VESTHIMMERLAND: Som tidligere beskrevet har der i en forsøgsperiode været opstillet brune turistinformationsskilte på en del af- og tilkørsler på det danske motorvejsnet. 

I Vesthimmerlands Kommunes nærområder har der således været skiltet til Naturpark Thy ved afkørsel 33(Haverslev).

Transport- og Bygningsministeriet har nu oplyst at forsøgsordningen vil blive gjort permanent, og muligheden for skiltning vil blive udvidet.

Man har derfor spurgt Vesthimmerlands Kommune om man interesseret i at skilte ved de afkørsler der ligger nærmest kommunegrænsen. Det har et projektudvalg arbejdet med og er kommet med op til flere forslag til hvilke attraktioner der skal skiltes med ud fra de angivne krav.

På det seneste møde i Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg blev det besluttet at ansøge om skilte til Ertebølle og Frederik VII´s Kanal ved henholdsvis afkørsel 33 og 34.

Ordningen for de brune skilte finansieres ved egenbetaling. Omkostningerne er beregnet til cirka 120.000 – 140.000 kr. pr. seværdighed, hvilket vil dække et skilt i hver retning.

e-max.it: your social media marketing partner