VESTHIMMERLAND: Der har i den seneste tid været stor diskussion omkring forfordeling af nogle lokale håndværkere frem for andre. 

Denne usikkerhed skal nu ryddes af vejen – ikke mindst af hensyn til de kommunale medarbejdere der sidder med udbudsopgaverne.

Derfor er der nu stillet forslag om at udarbejde en politik for bygge- og anlægsopgaver, som lige nu er til høring i kommunens fagudvalg.

Politikken er en del af den overordnede ”Politik for konkurrenceudsættelse”, og vil blive en integreret del heri. Den overordnede politik for konkurrenceudsættelse vil blive fremlagt til politisk behandling efterfølgende.

Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i Udbud- og Tilbudslovens bestemmelser og tilpasset i forhold til den virkelighed, der er i Vesthimmerlands Kommune.

Når politikkens endelige udformning er godkendt i kommunens økonomiudvalg og i Byrådet, vil arbejdet med leverandørers oprettelse på kommunens hjemmeside blive færdiggjort. Desuden vil listen for afholdte udbud og kommende udbud blive opdateret for hele kommunen


FAKTA:
Politikken, der er udarbejdet i forhold til Udbuds- og Tilbudslovens bestemmelser har følgende fokuspunkter:

 

 

e-max.it: your social media marketing partner