VESTHIMMERLAND: Fra i dag står Plejecentrene Højgaarden i Farsø, Bøgely i Løgstør og Aaglimt i Aalestrup selv for at lave deres mad til beboerne.

 Det sker som en del af projektet ”Mad påplejecentre” som er finansieret af værdighedsmillarden med 3.795 mio.kr. og en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. i forbindelse med Vesthimmerlands kommunes budget 2017.

Ud over at de tre plejecentre i forvejen har et fuldt udbygget køkken, så er formålet at overgå til større grad af lokal egenproduktion af den mad, der tilbydes beboere på det enkelte plejecenter, for herigennem at understøtte værdighedspolitikkens værdier omkring borgernes oplevelse af medindflydelse og livskvalitet, samt fokus på mad og ernæring i et sundhedsfremme perspektiv.

I dag er madservice på plejecentre udbudt til ekstern leverandør (Det Danske Madhus). Dog har plejecenter Søndervang i Gedsted allerede i dag egenproduktion til centres beboere med stor succes.

Projekt ”Mad på Plejecentre” udrulles i bølger, hvor de 3 centre – Bøgely, Højgaarden og Aaglimt altså er i 1. bølge.

1. bølge har bestået af en fælles, forudgående afsøgning af erfaringer fra øvrige kommuner forud for den konkrete planlægning og implementering på de enkelte centre.

Der har i processen været stort fokus på lokal forankring og udvikling af modeller, der er tilpasset til lokale ønsker og muligheder i forhold til blandt andet fysiske rammer. Hertil har både Ældrerådet, samt lokale bruger-/pårørende været inddraget i drøftelserne.

e-max.it: your social media marketing partner