HORNUM: Vesthimmerlands Kommune får med jævne mellemrum konstateret omfattende skimmelsvamp angreb i deres bygninger.

Blandt de større er rådhusbygningen i Aars, der sammen med bygningens ringe tilstand har ført til at man lige nu er ved at opføre et helt nyt rådhus.

Det gamle rådhus rives dog ikke ned selvom det er i en ringe forfatning – det gør man heller ikke med det tidligere Plejehjem i Hornum, Ulstruplund, selvom der er konstateret skimmelsvamp i størstedelen af stue/kælderetagen i Ulstruplunds østlige fløj, hvor CKA(Center for Kompetence og Afklaring) skal flytte ind.

I forbindelse med ombygningen er skimmelsvampen både fundet i gulve og vægge og har affødt et større saneringsarbejde med afrensning af puds fra vægoverfladerne samt fjernelse af gulve. Det betyder, at etagen nu primært fremstår med rå vægge og betongulve, men dog nu afrenset. Udgiften hertil har været 134.904 kr. og er betalt af puljen til AT påbud hos Børne- og skoleudvalget.

Bygningsfløjen er den ældste af Ulstruplunds 3 fløje og er fra 1954. Konstruktionen er uden fugtspærre og isolering i terrændækket, og med indvendige skillevægge uden effektiv fugtspærre. Det betyder, at gulve og vægge opfugtes nedefra.

Derudover er dele af ydervæggene under terræn, hvilket betyder fugtpåvirkning af ydervæggene udefra også. I alt drejer det sig om et etage areal på ca. 300 m2.

For at undgå en tilbagevendende skimmelvækst og sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for medarbejderne i CKA, iværksættes der en gennemgribende renovering af denne fløj.

Renoveringen omfatter i hovedtræk: ophugning af eksisterende betongulve, understøbning af skillevægge og ny fugtspærre, ny isolering og fugtspærre i gulve, gulvvarme, nye gulve og vægoverflader, ventilation i alle rum, nye toiletrum, da de eksisterende nedbrydes i forbindelse med ovenstående, omfangsdræn.

Der er indhentet underhåndsbud på genopbygning af etagen, og den billigste pris beløber sig samlet til 1.426.504 kr. ekskl. moms. Kommunen afsætter i alt 1.500.000 kr. til renoveringen, idet der herefter er 73.496 kr. til uforudsete udgifter. Det Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget der deles om udgifterne.

 

Umiddelbart efter behandling af denne sag i Byrådet, igangsættes renovering af Ulstruplund.


 

e-max.it: your social media marketing partner