VESTHIMMERLAND: Tilbage i slutningen af november behandlede Sundhedsudvalget i Vesthimmerland en høring gående på bedre brug af hjælpemidler.

Udvalget besluttede, at man ønskede kvalitetsstandarden for hjælp til rengøring ændret, således at robotstøvsuger forventes anskaffet af borgerne og stillet til rådighed for hjælp til støvsugning pr. 1. april 2017.

Ud over rengøring omfatter kvalitetstandarden for hjemmehjælp også praktisk hjælp, tøjvask og indkøb.

Siden har standarden været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og MED organisationen.

Fra Handicaprådet er der ingen indvendinger mod kvalitetsstandarden.

Fra Ældrerådet lyder det derimod, at kvalitetsstandarden tekstmæssigt er for omfattende. Derudover undrer Ældrerådet sig over, at borgere ikke kan få hjælp til afhentning af apotekervarer som en del af kvalitetsstandarden.

Omkring robotstøvsugere bibeholder Ældrerådet deres tidligere beslutning, som blev forelagt Sundhedsudvalget i november, nemlig at man er bekymret for de negative konsekvenser en indførelse af robotstøvsugere kan få. Ældrerådet anbefaler derfor, at serviceniveauet for hjælp til støvsugning bibeholdes.

I MED organisationen, altså blandt hjemmehjælperne selv er man positivt stemt overfor robotstøvsugere. Her vil det praksis fungere sådan, at medarbejderen sætter robotstøvsugeren i gang når man ankommer og udfører alle øvrige opgaver med undtagelse af støvsugning. Robotstøvsugeren slukkes igen, når medarbejderen går igen. Altså med andre ord giver robotstøvsugeren en tidsbesparelse.

Men det forudsætter en individuel vurdering, før en borger visiteres til støvsugning med robotstøvsuger, så det sikres, at vedkommende kan- og vil opfylde sin del af aftalen om rengøring.

Sundhedsudvalget har punktet på sit møde på tirsdag, og skal desuden godkendes i Byrådet senere i næste måned.

e-max.it: your social media marketing partner