ULLITS: Nibevej er meget trafikeret vej. Og igennem Ullits by har adskillelige målinger vist at farten ved indkørslen til byen i både nordlig og sydlig retning er alt for høj.

Derfor foretog man i slutningen af november måned trafikregulerede indsnævringer af kørebanen i hver sin ende af byen.

Indsnævringerne var måske en kende for snævre. For brede køretøjer såsom lastbiler, busser og traktorer kunne ikke være på kørebanen. Det har medført farlige situationer idet disse køretøjer har skullet tage turen op over kantsten tæt på helleanlæg. Også personbilerne har skullet vænne sig til den snævre passage, særligt fordi at skiltningen først blev sat op i denne uge.

Ud over skiltning er passagerne også blevet udvidet lidt igen af hensyn til de brede køretøjer.

Desuden bidrager 4 bump gennem bystrækningen også til at sætte farten ned.  

Farten skal ned og tungen skal lige i munden når biler kører igennem indsnævringerne i Ullits.  

Visse brede køretøjer har stadig svært ved at komme igennem den indsnævrede kørebane, selvom en justering har gjort kørebanen lidt bredere igen.   

e-max.it: your social media marketing partner