FARSØ: Der har gennem længere tid været arbejdet på at sammenlægge Thit Jensens Mindestue og Johs. V. Jensen Museet. Selvom nabobygningen i forbindelse med Johs. V. Jensen Museet er erhvervet til formålet og projektet er skitseret, så har de fondsmidler man har søgt om desværre ikke båret frugt, som håbet.

 For at projektet ikke skal gå i stå, eller man kommer til at stå den situation, at nogle at de fondsmidler som man har fået bevilliget går tilbage p.g.a. af udløb, har projektgruppen besluttet at ansøge Vesthimmerlands Kommune om et kommunegaranteret lån på kr. 500.000

Det er en forøgelse af det kommunegaranterede lån på 500.000 kr. man har i forvejen.

En sådan sikkerhed vil være af stor betydning for den lokale LAG-bestyrelses behandling af ansøgning om endeligt at bevilge det tilskud på 400.000 kr., der tidligere er givet tilsagn om.

Endvidere vil der være skabt sikkerhed for etableringen af de fysiske rammer til opgraderingen af museets udstillingsplatform. Museet har efter en positiv dialog søgt Nordea Fonden om en samlet bevilling på ca. 975.000 kr. til dette formål. Fondens stillingtagen vil naturligvis være betinget af byggeriets realisering.

Budgettet for det samlede projekt er opdelt i et byggeprojekt og et udstillingsprojekt. Byggeprojektet er budgetteret til 1.865.00 mens udstillingsprojektet, som forventes fuldt finansieret af Nordea Fonden udgør 976.875 kr.

Lånebevillingen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Skitse for det nye sammenlagte Thit Jensen og Johs. V. Jensen museum.

e-max.it: your social media marketing partner