VESTHIMMERLAND: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)fremsætter i dag et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler.

 Det er noget der vækker glæde hos Vesthimmerlands Kommune og Fonden Autonomous, der allerede har meldt ud, at de vil ansøge om at gennemføre forsøg med selvkørende busser på særligt afgrænsede vejstrækninger i Vesthimmerland.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen ser store potentialer i selvkørende biler, og han mener, at de kontrollerede forhold i en forsøgsordning vil være den rigtige måde at se teknologien an på i Danmark.

- Vores lovgivning skal være tidssvarende, så vi kan afprøve potentialerne i den nye teknologi under trafiksikkerhedsmæssigt kontrollerede forhold. 

Vi må nemlig ikke lukke øjnene for den gradvise udvikling, der er i gang inden for den selvkørende bilteknologi. Lige fra ABS-bremsen, som betyder, at helt uerfarne bilister kan gennemføre en noget nær perfekt opbremsning af bilen i en kritisk situation, til intelligente lygter, fodgængerbeskyttelse og automatisk parkering. 

Den delvist selvkørende bil eksisterer altså allerede, og med de rette trafiksikkerhedsmæssige rammer tror jeg, at Danmark kan blive et sted, hvor virksomheder og myndigheder afprøver og viser, hvad selvkørende biler kan bruges til, når teknikken er klar, siger Ole Birk Olesen.

På længere sigt vil den selvkørende bilrevolution kunne udvikle en teknologi, som er endnu mere sikker for fodgængere, cyklister, passagerer og andre trafikanter end, hvad der gælder bilparken i dag.  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mener, at vi skal forberede os til den udvikling samtidig med, at vi sikrer, at det hele sker i et forsvarligt tempo med trafiksikkerheden i fokus. 

Derfor foreslår ministeren en forsøgsordning, hvor alle ansøgninger skal ses grundigt efter i sømmene af vejmyndigheder, Færdselsstyrelsen, politiet og en uvildig ekspert, før ministeren giver tilladelse til, at selvkørende biler kommer ud på vejnettet. Desuden vil han ved samtlige ansøgninger om forsøg inddrage politikerne fra Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg i beslutningen. 

Transport-, bygnings- og boligministeren tager dog det forbehold at han kan trække tilladelsen til et forsøg med selvkørende biler tilbage, hvis der opstår tvivl om sikkerheden.

Læs her i Farsø Avis i næste uge hvilket potentiale lokale Autonomous ser i de selvkørende biler.

e-max.it: your social media marketing partner