VESTHIMMERLAND: I 2017 sættes der særligt fokus på landsbyerne i Vesthimmerland med en ny landsbycoach ordning.

 Det er kommunens Landsbyudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune der har oprettet ordningen som Vesthimmerlands ca. 45 landsbyer kan benytte sig af.

Der lægges ud med en præsentation af ordningen ved et fællesarrangement i Vestrup den 2. februar.

Koordineret hjælp
Den nye landsby coach er Peter Bach Frederiksen, som allerede er et kendt ansigt i landsbyerne, idet han i en lang årrække har været LAG-koordinator for Jammerbugt og Vesthimmerland hvorigennem han har hjulpet borgerforeninger med opstart af projekter – herunder fundraising.

Den nye landsbycoach får desuden hjælp med landsbycoach ordningen af kommunens foreningskonsulent Mikkel Risager og sekretariatsmedarbejder i Vesthimmerlands Kommune Marianne Frimer.

De tre personer skal være landsbyernes koordinerede funktion til landsbyudvikling som skal være med til at sætte landsbyerne i Vesthimmerland på landkortet. De kan i samarbejde, understøtte landsbyerne med alt fra fundraising, idégenerering til kommunikation. 

Netop om funktionen siger Peter Bach Frederiksen:

- Landsbycoach-ordningen er en ny måde at tænke landsbyudvikling på, nemlig ved at samle kræfterne internt i kommunen og derigennem arbejde koordineret med landsbyerne. Det gør det samtidigt også lettere for borgerforeningerne, at de blot skal gå ét sted hen med deres idéer eller udfordringer.


FAKTA: Landsbycoach-ordningen
Vesthimmerlands Kommunes landsbycoach-ordning har som målsætning at være en helhedsorienteret/koordineret funktion til landsbyudvikling. Landsbycoach-ordningen understøtter landsbyerne med alt fra fundraising, idégenerering og kommunikation m.m.

Landsbycoach-ordningen har følgende funktioner for landsbyerne i Vesthimmerlands Kommune:
*at arbejde aktivt ud fra landdistriktspolitikken og herunder håndbogen for landsbyerne (samt at udfolde disse)
*at være initiativtager og igangsætter i landsbyerne og generelt på området
*at være behjælpelig med ekstern fundraising og ansøgninger til kommunale midler/puljer
*at supportere landsbyudvalget

FAKTA: Landsbyudvalget
Landsbyudvalget er et rådgivende udvalg under Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget består af to byrådspolitikere og to repræsentanter fra borgerforeningerne i de fire lokalområder. P.t. er det: for Lokalområde Løgstør Tina Jul og Morten Kappel, for Lokalområde Farsø Børge G. Poulsen og Bente R. Kristensen, for Lokalområde Aalestrup Niels Heebøll og Gerda Sørensen, for Lokalområde Aars Heidi Glerup og Elsebeth Skadhauge, Udpeget af Byrådet Kurt Friis Jørgensen og Signe Nøhr

Udvalget behandler alle relevante emner for kommunens landsbyer og landdistrikter. Udvalget afgiver høringssvar f.eks. i forbindelse med nye politikker og NT's trafikplan. Udvalget kommer med budgetønsker til kommunens økonomi, følger projekter i landsbyer og går selv ind i større projekter af vigtighed for landsbyerne som f.eks. projektet "Landsbynære veje og stier".

Landsbyudvalget inviterer årligt alle borgere fra landsbyerne i Vesthimmerlands Kommunes landsbysamarbejde til årsmøde. Her aflægger formanden beretning for året ligesom der vil være oplæg om et aktuelt emne. Det er også på årsmødet, at Landsbyprisen uddeles.

e-max.it: your social media marketing partner