VESTHIMMERLAND: Med etablering af en Landsbycoach-ordning og ansættelsen af en landsbycoach, understreger Vesthimmerlands Kommunens Landsbyudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget at man nu vil gøre en indsats for at hjælpe kommunens landsbyer på vej til at blive endnu mere attraktive. 

Halvdelen bor udenfor hovedbyerne
Faktum er at omkring halvdelen af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune bor uden for de fire store byer. Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen har udtalt, at landsbyens kvaliteter er fremtidens luksus - og dermed har Vesthimmerlands Kommune masser af luksus.

På Landsbyernes Årsmøde i Ranum i november blev de første skitser for landsbyudvalgets indsatsområder for 2017 fremlagt.

Samarbejde, bosætning og branding
Landsbyudvalget valgte i forlængelse heraf at særligt ”Samarbejde mellem landsbyer” og ”Bosætning/Branding” skulle være de to indsatsområder for arbejdet i og med landsbyerne i hele 2017. 

Formanden for Landsbyudvalget Heidi Glerup, der kommer fra Østrup Borgerforening, siger om netop de nye tiltag i 2017:

-Samarbejdet mellem landsbyerne er i forvejen godt, men vi kan sagtens blive bedre til at bruge hinanden. Mange borgerforeninger kan med fordel lave arrangementer sammen eller lignende. Eksemplet med pilgrimsruten mellem Testrup i syd og Skivum i nord er jo rigtig godt. Derudover kan vi også godt blive bedre til at fortælle om de gode ting der foregår i landsbyerne, hvilket jeg tror landsbycoach-ordningen også kan være behjælpelig med.

Starter med ”Landsbydating”
Som et af de første nye tiltag med landsbycoach-ordningen, afholdes der i næste uge  ”Landsbydating for landsbyerne” i Vestrup Minihal.

Aftenen skal give borgerne i landsbyerne, mulighed for at ’date’ hinanden med gode idéer og eventuelt få nye idéer sammen.

-Selve aftenen er for alle med interesse i og for landsbyerne i kommunen, og derfor ikke kun borgerforeningerne alene, lyder det fra formanden for Landsbyudvalget Heidi Glerup.

Helt konkret vil aftenen byde på oplæg, input, drøftelser, workshops og ideudvikling der måske kan danne netværk på tværs af landsbyerne.

Som udgangspunkt for fællesmødet opfordrer Landsbycoach-ordningen derfor alle deltagere at overveje: Din landsbys største succes, Din landsbys største udfordring og Din landsbys ønsker til samarbejde.


FAKTA: Landsbyudvikling
Nok er livet i landdistrikterne under forandring med butikslukning og indimellem skolelukninger. Men kvaliteterne er de samme; Sammenholdet, nærheden, frivillighed og respekten for naturen og hinanden.

Landsbyerne besidder store kvaliteter. Landsbylivet er en livsstil med nærhed til naturen. 

Udvikling af landsbyen kan være mange ting. Det kan være boligsanering, foreningssamarbejde, en sti, nye fælles sociale arrangementer eller en fælles oprydningsdag. 

e-max.it: your social media marketing partner