HORNUM: - Uden at gå i detaljer kan jeg oplyse, at der på Hornum Skole er opstået en kritisk situation som følge af mistillid mellem dele af forældrekredsen og ledelsen. 

Derfor har forvaltningen set sig nødsaget til at skifte ud på ledelsesposterne – altså både skoleleder og viceskoleleder, skriver ny konstitueret leder på Hornum Skole, Niels Erik Jensen i et nyhedsbrev på Vester Hornum Skoles hjemmeside.

Grunden til meddelelsen på Vester Hornum Skoles hjemmeside er, at de to nye midlertidige ledere på Hornum Skole bliver de samme som på Vester Hornum Skole, nemlig skoleleder Niels Erik Jensen og viceskoleleder Lennart Roland Petersen.

Niels Erik Jensen skriver videre: - Så sent som mandag d. 12. december fik Lennart og jeg til opgave at overtage ledelsen af Hornum Skole fra 1. januar og forventeligt til den 1. maj 2017. Lennart og jeg er således pålagt at sikre driften af Hornum Skole, indtil en ny ledelse er ansat. Det vil naturligvis betyde, at vi i denne periode ikke kan være så synligt til stede på Vester Hornum Skole som hidtil. Selvom det er en stor ekstraopgave, vi pludselig har fået, er vi dog fortrøstningsfulde. Vi vil gøre vort bedste for at finde den rette balance med hensyn til indsatsen på de to skoler.

Niels Erik Jensen ved hvad han taler om: - Jeg medbringer en del erfaring, idet jeg har været skoleleder i Blære siden 1986 og indtil lukningen af Blære Skole i sommeren 2016. Siden 1. december 2014, har jeg også været skoleleder i Vester Hornum. I ca. 1½ år har jeg således allerede prøvet at være skoleleder for to skoler samtidigt.

Den 19. december holdte de to konstituerede ledere et kort møde med Hornum Skoles personale, som på det seneste har været berørt af den hetz der har været mellem skolebestyrelse og skoleledelse. En hetz der har ført til at skoleforvaltningen før jul måtte gribe ind og fjerne ledelsen for både at beskytte de to ledere og for at få genskabt tilliden til forældre og skolebestyrelse.

Mistilliden stammer fra en sparerunde, hvor ledelsen angiveligt har peget på at fyre en lokal lærer med stor anciennitet på skolen. Utilfredsheden kom til udtryk ved at forældre til børn på skolen startede en underskriftsindsamling på Facebook sammen med ikke særligt venlige kommentarer, der udtalte mistillid til skolens ledelse. Den afholdte lærer er en ud af tre lærere som er blevet fyret på Hornum Skole grundet et faldende elevtal.

-Vi er naturligvis begge meget bevidste om den situation, der ligger til grund for konstitueringen af en ny ledelse på Hornum Skole. Vi ser det som vores mål at sikre en god drift af skolen samt at fremme gode relationer mellem skolens aktører – personale, elever, skolebestyrelse og den øvrige forældrekreds, lyder det videre fra Niels Erik Jensen i et særligt nyhedsbrev til Hornum Skoles forældre. 

e-max.it: your social media marketing partner