Af. Willy Møller, byrådskandidat De Konservative

I 2002 blev der indført frit valg af plejeboliger og i 2003 frit valg af hjemmehjælp, herunder personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

Formålet med det frie valg er at øge tilfredsheden med den offentlige service ved at sikre, at borgerne har mulighed for at vælge mellem de tilbud, der passer dem bedst. Frit valg kan samtidig skabe konkurrence mellem leverandører og dermed understøtte kvaliteten og effektiviteten i de offentlige serviceydelser.

Jeg vil gerne arbejde for at det frie valg bliver udbygget, herunder også flere friplejehjem.

Det er en misforståelse når Jens Chr. Pedersen i et læserbrev uge 41 i Farsø Avis mener at kvalitetsstandarder har medført utilfredse medarbejdere m.m. Alle brancher i erhvervslivet arbejder med kvalitetsstandarder og det skal det offentlige selvfølgelig også.

Reglen om kvalitetsstandarder for ældrepleje m.m. skyldes ikke loven om det frie valg, men at der var meget stor forskel på hvordan de enkelte kommuner håndterede ældreplejen, herunder visitering og i nogle kommuner ret stor forskel på visitering, afhængig af sagsbehandleren. Og helt tilbage i 1985 blev forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen vedtaget og med virkning fra 01.01.1987. Dette krævede at det offentlige allerede dengang var nødsaget til at arbejde med tjeklister og kvalitetsstandarder.

Konkurrence er altid sundt, både mellem de erhvervsdrivende indbyrdes og mellem det offentlige og private udbydere. Alt andet lige vil det løfte kvaliteten samtidig med at det minimerer omkostningerne.

Jeg har selv i mange år arbejdet indenfor revisionsbranchen, hvor vi var underlagt mange lovbestemte regler, herunder journalisering, kvalitetsstandarder, hvidvaskloven, tvungen efteruddannelse, etiske regler m.m. Dokumentationen herfor skal opbevares i 5 år (og må ikke slettes efter 30 dage). Det har ikke betydet at jeg har haft mindre arbejdsglæde.  Og disse regler blev vedtaget før lov om det frie valg.

Arbejdsglæde på en arbejdsplads skabes af ledelsen, hvor det har stor betydning at de kan motivere medarbejderne samt sørge for gode arbejdsforhold, og dette gælder både indenfor det offentlige og private arbejdsmarked.

Når der er en ældre der er visiteret til hjemmepleje bliver der undersøgt hvilket behov der er, og der skal både det offentlige og en privatudbyder følge disse retningslinjer.

Private udbydere kan blive godkendt enten via en udbudsprocedure eller en godkendelsesprocedure, men de skal følge den kvalitetsstandard som den enkelte kommune har bestemt.

Jeg vil gerne arbejde for, at den kvalitetsstandard der for 2021 er gældende i kvalitetsstandarden for pleje m.m. løftes. Dette kan også gennemføres uden yderligere omkostninger.

Jfr. lovgivningen kan den kommunale hjemmepleje ikke tilbyde eksempelvis ekstra rengøring mod betaling.

De private udbydere kan tilbyde ekstra ydelser som mange har brug for og tager imod.

Vi har derfor også i den sammenhæng brug for private udbydere.

Jeg vil også gerne arbejde for flere friplejehjem. Et godt eksempel er er friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund der den 20. oktober blev valgt til Danmarks Bedste plejehjem af Danske Seniorer. Her er det meget tankevækkende at de mange medlemmer af Danske Seniorer der har indstillet 5 plejehjem til nomineringen, var der kun et kommunalt plejehjem. Jeg er ikke overrasket over at Hesselvang vandt prisen som Danmarks bedste plejehjem. De har meget engagerede medarbejdere og såvel ledelsen som medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov. Medarbejderne har også tid til hygge med beboerne og et venligt smil koster jo heller ikke noget. Nogle friplejehjem er p.t. omfattet af en overgangsordning, men fra 2025 er der ingen forskel på det beløb et friplejehjem og et kommunalt plejehjem får i betaling for en beboer.

Jeg vil kæmpe for at vore ældre bliver behandlet med værdighed, hvilket de fortjener, herunder at det frie valg bliver udbygget samt informationen herom til vore borgere.

e-max.it: your social media marketing partner