Af: Svend Erik Olesen, Tranevej 19, Farsø

Onsdag d. 29. september var der en interessant artikel i ugeavisen, hvor repræsentanter for de politiske partier, der deltog i kommunens budgetforhandlinger holdt pressemøde. Her mente Henrik Dalgaard (C), at Theresa Berg Andersen (SF) blev så ophidset over et forslag fra De Konservative om skattelettelser, at hun kravlede op i et berømt træ. På et andet billede fra samme avis kan man ganske rigtigt se, at forhandlingerne om budgettet er foregået udendørs. Men, der er ingen træer i nærheden?

Politisk taler man normalt om at kravle i træer, når et af regeringens støttepartier stiller ultimative krav, støttepartiet godt er klar over ikke kan accepteres af regeringen og som dermed giver regeringskrise. Men træer eller ej, hvis Theresa har stået så fast på modstanden mod skattelettelser, at hun er skyld i vi ikke får dem, burde Dalgaard nok i stedet vise storsind og anerkende hende for godt politisk håndværk. Der er jo grænser for, hvor mange mandater hun råder over.

Landspolitisk har De Konservative stor fremgang på grund af Venstres skænderier samt sure og negative attituder over hele linjen. Dermed vil vores kommune begrædeligt måske skulle sige farvel til en af vore store politikere ved næste folketingsvalg. Her bliver Dalgaard formodentlig valgt til Folketinget.

Her er et par gode råd til Dalgaard, som jeg er sikker på, han vil værdsætte. De Konservatives mantra er GUD (selv om Jesus har påpeget, at det er vanskeligere for en rig at komme i Himmeriget end for en kamel at komme gennem et nåleøje. Nu er religion jo kun teori og hvis ikke, har De Konservative aftalt med Dansk Industri at producere kæmpenåleøjer, som selv en elefant kan komme igennem), KONGE (vi har jo godt nok en dronning, men de næste to i rækkefølgen skulle være sikret som Konger), FÆDRELAND (nu ved jeg jo ikke om de rige skatteflygtninge, som har vendt Danmark ryggen for ikke at betale skat til velfærd, kirken og dronningen, sidder i deres luksus i et skattefrit land og taler om Danmark som fædreland. Fædreland for dem er jo materielle besiddelser som deres jorde, fabrikker og ejendomme og ikke vores  natur eller de mennesker, der bor her i landet) og så naturligvis SKATTELETTELSER (mest til de rigeste, for det fortjener de. De rigeste er jo de dygtigste. Vi andre er bare misundelige, som i skolegården når en anden fik noget nyt. Endelig elsker de også at tro, hvis nogen er misundelige. Ellers er der jo ikke noget ved det. Vi er andre der mener, man skulle tale mere om moral og mere retfærdighed).

Men Dalgaard bør huske, at selv om hans private mantra, ud fra hans udtalelser i pressen, kunne tolkes som køer, grise, mink og så naturligvis skattelettelser, så vil De Konservative i byerne ikke høre tale om de dyr. Det giver kun plads bagerst i Folketingssalen. Mange af de yngre konservative i byerne er tilhængere af økologi og kødløse dage – måske endog vegetarer.

e-max.it: your social media marketing partner