Af: Rikke Torp, Mallevej 41, 9681 Ranum

Borgerne i Ranum, Vilsted, Vandsted, Løgsted Skalle, Næsby, Rønbjerg, Malle afgav høring på projekt kæmpe vindmøller i Malle i efterår 2019, vi er nu mange borgere i de berørte område, der er dybt forundret og i oprør over endnu en borgerhøring blot to år efter? Tror Venstre, at borgerne har ændret synspunkt omkring kæmpe vindmøller på land? Set fra en borger i Vesthimmerlands Kommune har intet ændret sig - i blæsevejr sætter man forsat kæmpevindmøllerne i stå betalt af tyske vindmølleejere, man skaber forsat usælgelige ejendomme tæt på kæmpe vindmøller, og ingen kender konsekvensen for de mennesker, som bor i konstant støj. Vi var det hele igennem i 2019, hvor der blev protesteret og ført en debat, som gjorde, at projektet blev taget af bordet! Det gav os ro og overskud til at være naboer, borgere i Vesthimmerlands Kommune med tro på vores lokalpolitikere. 

Hvad er så årsag til, at Venstre ønsker, at bevare muligheden for vindmølle område i Malle? Er der et nyt vindmølleprojekt på vej, som kommer i stedet for det allerede skrinlagte projekt? Kan en kommune tage et nyt kæmpevindmølleprojekt ind på samme geografi, hvor et andet projekt har fået byrådets NEJ TAK? 

Har Venstre andre planer med Malle? Som borger i området omkring Malle føler vi, at der drives gæk med os, vores familier og vores hjem. Man kunne få indtryk af, at Venstre ikke ønsker borgere på landet, så de kan opsætte kæmpe vindmøller - til gavn for klimaet, men prisen er, at der skabes en kommune, hvor der ikke er plads til borgere på landet, hvor borgere på landet er uvelkomne.

Så Venstre har I glemt, at Vesthimmerland Kommune er en landbrugskommune? Har I glemt, at over 50% af jeres borgere bor i jeres landsbyer og i landområderne? I ønsker bosætning, men I skræmmer os og kommende borgere væk.

Er det gået jeres ”næse forbi", at alle de store virksomhederne i kommunen kæmper med at tiltrække arbejdskraft, en arbejdskraft som er livsnerven for virksomhederne i kommunen og økonomien i kommunen. Tror I virkelig, at skabe endnu en debat og usikkerhed i kommunen vil fordre, at man flytter til kommunen for at arbejde?

Og lad nu være at argumentere med, at vi ikke vil deltage i den grønne omstilling, det vil vi gerne, men det er en opgave, der skal løftes på en måde, så man ikke ødelægger eksistensen for mange familier.

Gennem de senere år er der sket en netto fraflytning fra kommunen, i januar 2020 skrev Aars avis at 384 personer var fraflyttet Vesthimmerlands Kommune det seneste år. Er det jeres overbevisning, at flere vindmøller i kommunen vil tiltrække flere nye borgere?

Forleden aften samledes en kreds af borgere i Malle for at drøfte høring til kommuneplanen, som byrådet har udsendt. 25 familier var repræsenteret, de bor alle indenfor den tætteste radius af det udpegede vindmølle område. Fælles for disse familier er, at de selv har bygget eller istandsat deres hjem, med blod, sved og tårer. De har fået børn, som er opvokset her - og flere børn er på vej, og derfor kæmper de alle indædt for at råbe Venstre og det øvrige byråd op - giv os borgere fred!

e-max.it: your social media marketing partner