Af: Gitte Lopdrup, Spidskandidat for Radikale Venstre til Regionsråd og Byråd, Peder Stubsvej, Aars

Forleden landede budgetaftalen for 2022 i Region Nordjylland. Der er tale om et budget på 12,7 mia. og et råderum på 136 mio. til prioritering af nye initiativer, stigende aktivitet og øvrige merudgifter. Resultatet er meget positivt og jeg glæder mig over en lang række af prioriteringerne.

Regionens medarbejdere er forudsætningen for et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Derfor glæder det mig meget at der, efter en lang periode med pres på en række sygehusafdelinger, var enighed blandt os gruppeformænd om at prioritere tiltag der styrker arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel, rekruttering og fastholdelse, -og afhjælper kapacitetspres på afdelinger. Der er afsat 20 mio i "varige penge" til dette og 4 mio til ITOP pulje.

Det glæder mig også, at budgetaftalen indeholder en række prioriteringer som styrker sundhedsvæsenet i Vesthimmerland. Blandt andet bliver der endelig indsat en døgndækket akutbil i kommunen. Der er også afsat midler til en ny sterilcentral og til udvidelse af Diagnostisk Center på Farsø Sygehus.

Derudover indeholder budgetaftalen en række initiativer som bl.a. har til hensigt at styrke de unges trivsel, forbedre kvaliteten i Psykiatrien, øge lighed i sundhed og sætte fart på den grønne omstilling i Nordjylland:

Unges trivsel
Tværfagligt Udgående Team i Børne- & Ungepsykiatrien (TUT)
Øget kapacitet på B&U Psykiatrisk afdeling
Udvidelse af Center for Funktionelle lidelser
Pulje til mindskning af frafald og fremme af trivsel på erhvervsuddannelser

Psykiatri
Aktivitetsmedarbejdere på alle sengeafsnit
Øget kapacitet i Voksenpsykiatrien

Lighed i sundhed
Etablering af Udsatteråd

Grøn omstilling og regional udvikling
Grønne indkøb, affaldssortering og genbrug af hospitalsudstyr
Indsættelse af 31 grønne (CO2 frie) regionale busser
Udskiftning af regionens bilflåde med ca. 100 elbiler over en 4 årig periode
Forstærket buskørsel mellem Vesthimmerland, Thy/Mors og Jammerbugt

Socialområdet
Samarbejde med kommuner om botilbud til unge med selvskade og udvidelse af tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom
Sundhedstjek til borgere på botilbud

Kultur
Pulje til støtte af kulturinitiativer i landdistrikter og mindre bysamfund 

Demokrati
Pulje til borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati

Tak for godt samarbejde til de øvrige partiers gruppeformænd og til regionsrådsformanden for at få enderne til at mødes. Resultatet er sund fornuft på nordjysk.

e-max.it: your social media marketing partner