Af: Rikke Pedersen, Vanstedvej, Malle

I december 2019 blev projekt Vindmøllepark i Malle skrinlagt af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Samtidig lovede byrådets politikere, at Malle vil blive taget ud af Kommuneplanen som vindmølleområde, som en konsekvens af flertallets afgørelse i byrådet.

Hvorfor er det så, at borgerne omkring Malle nu i Kommuneplan 2021 kan læse, at området forsat er udpeget til vindmølle område?

Kan det virkelig være rigtig, at de borgere som i december 2019 fik en garanti for, at Malle ikke fik vindmøller, nu igen skal afgive høring?

Vil I politikere igen sætte borgerne ud i en periode, præget af usikkerhed og utryghed for hvad fremtiden vil bringe for deres hjem og familier?

Hvorfor tager I politikere ikke konsekvensen af den beslutning, I traf i december 2019? I fortalte jo i december 2019, at det var almindeligt fra tidligere sager, at udtage et vindmølleområde af Kommuneplanen, ved først kommende Kommuneplans revision.

Malle fik under debatten om Vindmøllepark skyld for, at borgerne i Malle ikke ønskede at tage ansvar i den grønne omstilling, MEN virkeligheden er, at vi allerede yder en stor velvilje i dagligdagen. Når man står placeret ved Malle kirke, kan man se ud på ikke mindre end 78 vindmøller, vindmøller som er opsat hele vejen rundt omkring i vores natur skønne område. 48 vindmøller er opstillet mod nord, 18 mod øst, og 12 mod syd/vest. Vi bidrager i stor stil til den grønne strøm, og lever med de gener, vi hører, og ser på hver dag, samtidig med at vi frygter den viden, hvor man hele tiden bliver klogere på støj, og på de gener støjen giver de mennesker, som bor tæt på konstant støj.

Så kære byrådspolitikere stå ved jeres beslutning, og giv borgerne i Malle fred.


e-max.it: your social media marketing partner