Af: Erik Stagsted, Ældrerådsformand Vesthimmerlands kommune, Gattensmindevej 10, Løgstør

Som læserne kunne erfare i uge 33, vil flere politiske partier i Vesthimmerlands kommune, indføre bestyrelser på vores plejehjem.

Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, har debatteret forholdet på det ordinære møde d. 19. august d.å.

For ældrerådet at se, er det tiltag et direkte bureaukratisk tiltag, der ikke har den store indflydelse på plejehjemmenes beboere.

Vesthimmerlands kommunes veldrevne plejehjem, råder alle over et bruger- pårørende råd, der dog fungerer meget forskelligt fra plejehjem til plejehjem.

Dette kan let optimeres.

Bruger- pårørende rådene, har/skal have den direkte kontakt imellem ledelsen, de ansatte og beboerne kontinuerligt.

Denne nære kontakt, kan helt sikkert være med til at forebygge, de forfærdelige gener, der igennem nogen til har floreret i TV, en situation vi gerne i ældrerådet for alt vil undgå.

Ældrerådets forslag til kommunalbestyrelsen og de enkelte partier, vil derfor være, at man fokuserer på bruger- pårørende rådene, samt tilbyder de enkelte plejehjem en udvidelse af rådene med et medlem af ældrerådet.

Dette link imellem beboerne, igennem bruger- pårørende rådene, direkte til ældrerådet, der har daglig kontakt il forvaltningerne, vil danne basis for en meget hurtig reaktion, såfremt en uheldig pleje situation skulle opstå.

e-max.it: your social media marketing partner