På vegne af Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerland, Lars Andresen, Sundvej 93, Hvalpsund

Venstre har henover foråret arbejdet med en bred vifte af budgetforslag vi vil gå til budgetforhandlinger med til september.

I dette læserbrev vil vi præsentere vores forslag indenfor sundhedsområdet, hvor vi bl.a. har fokus på at øge rekrutteringen og fastholdelsen indenfor SOSU området, samt at få opstartet tryghedsbesøg hos vores ældre borgere.

Rekruttering til SOSU uddannelser
Vesthimmerlands kommune mangler SOSU uddannede medarbejdere i ældreplejen, og dette vil fremover blive mere og mere udtalt. Vi skal have øget antallet af studerende på SOSU-uddannelserne og dermed øge antallet af uddannede fremadrettet. Vi ønsker et særligt fokus på at mindske frafald på uddannelsen, samt at fastholde allerede uddannede medarbejdere indenfor området. Der arbejdes allerede indenfor dette område, og mange initiativer er allerede sat i gang. Vi vil derfor arbejde på at få styrket området indenfor særligt to områder:

Mentorordning
For yderligere at optimere fastholdelse af elever, kan elever med et særligt behov/frafaldstruede elever tilbydes en mentor ordning, hvor eleven følges tæt i praktikperioderne.

Styrkelse af praktikvejlederindsatsen
En stor del af den daglige indsats i forhold til elevernes praktikforløb består i at et antal medarbejdere i driften har konkret afsat tid til varetagelse af vejlederindsatsen. Denne indsats indebærer praksisvejledning, samtaler, gennemgang af elevplaner, m.v., samt i øvrigt at være elevens primære kontaktperson. Funktionen er tilrettelagt som en driftstildeling af timer til varetagelse af elevvejlederfunktionen, og vi vil arbejde på at den tildelte tid til praktikvejlederindsatsen styrkes.

Tryghedsbesøg
Tryghedsbesøget skal forebygge ensomhed og angst, og håbet er at det kan give øget tryghed for vores ældre borgere og deres pårørende. Besøget er tiltænkt de borgere der ingen hjælp får i forvejen, og kan betyde at der går længere tid inden borgeren skal have mere omfangsrige ydelser.

Denne ordning blev på foranledning af SF vedtaget ved sidste budgetforhandling, men blev udskudt, da der skulle spares på sundhedudvalgets område. Vi vil arbejde på at vi ved dette års budgetforhandlinger få gennemført ordningen med tryghedsbesøg til ældre borgere.

e-max.it: your social media marketing partner