Af: Jørgen Ørnskov, Formand for projektet Vandaksen, Alstrupvej 50, Alstrup

I Lewis Carolls ’Alice i eventyrland’ spørger Alice katten som hun møder på sin vej: “Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra?” .“Det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen,” svarer katten. “Det er mig temmelig ligegyldigt.” “Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går.”

Katten peger på det indlysende, at hvis vi ikke ved hvor vi er på vej hen, ikke kan vide, hvilken retning, vi skal gå i, og dermed bliver det unægtelig svært at vide, hvilke skridt vi skal tage og hvilke valg, vi skal træffe?

Mange kommuner har forholdt sig til værdien af natur, frilufts- og outdoor livet og har formuleret sig i kommunale friluftstrategier, som udstikker retningen og det overordnede mål for området, så natur- og friluftslivet sikres på bedst mulige måde, og samtidig tager de nødvendige hensyn til naturen.

Det er selvfølgelig fordi kommunerne har set værdien i at have en overordnet plan så det offentlige, de offentlige forvaltninger, private ildsjæle og det lokale erhvervs- og friluftsliv trækker i samme retning

De ved at natur- og friluftslivet kan styrke den lokale udvikling, kan være med til at styrke borgernes sundhed, udvikle erhverv og turisme, tiltrække nye besøgende og turister og styrke bosætningen.

En strategi kan selvfølgelig være en ad hoc strategi; lad os se hvad der dukker op.

Al erfaring viser bare, at resultaterne af en sådan re-aktiv strategi får præg af en række enkeltstående tiltag som stritter i alle retninger, og forplumres og udfordres af særinteresser, hvor enhver er mest optaget af at hytte sit, men værst af alt; det bliver uoverskueligt for de der skal have glæde og gavn af resultaterne.

Vesthimmerland Kommune er begunstiget af at have en fantastisk natur som bl.a. omfatter et spændende kystområde.

Vesthimmerland Kommune er samtidig begunstiget af at have en frodig og engageret underskov af frivillige og frivillige initiativer.

Tænk hvis vi alle trak i samme retning, med en klar vision for hvor vi var på vej hen, hvilke skridt vi skulle tage og hvilke valg vi skal træffe for at nå et overordnet mål - sammen?

Natur- og friluftslivet har ikke fyldt meget blandt politikerne indtil nu.

Så vægter vi området i Vesthimmerlands Kommune, har vi en vision, planer og en overordnet strategi som peger på den retning vi skal gå for at styrke den lokale udvikling?

e-max.it: your social media marketing partner