På vegne af Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerland, Lars Andresen, Sundvej 93, 9640 Farsø

Venstre har henover foråret arbejdet med en bred vifte af budgetforslag, vi vil gå til budgetforhandlinger med til september.

I dette læserbrev vil vi præsentere vores forslag indenfor børne- og famile området, hvor vi bl.a. har fokus på at få styrket vores inklusionsmodel i folkeskolen, og en fleksibel udvidelse af åbningstiden i daginstitutioner og SFO.

2 voksne i indskolingen
For at understøtte inklusionsarbejdet i folkeskolen, ønsker vi at udvide den eksisterende indskolingsmodel, der har givet flere timer med to voksne tilstede i klassen i folkeskolens yngste klasser.

Der er kommet meget positiv respons på inklusionsmodellen, og flere skoler ønsker mere støtte til netop disse klasser, da det er her det store inklusionsarbejde ligger.

Skolerne har de senere år haft meget stort held med at inkludere flere børn i den almene skole, hvilket har betydet at inklusionsarbejdet,  i særligt de mindre klasser, er blevet væsentligt forøget. Den succes vi har med at reducere andelen af børn i specialklasserne, er opnået ved en meget fokuseret og krævende indsats fra skolernes side.

Med dette forslag ønsker vi at udvide denne model. Vi ønsker at de enkelte skoler bliver tildelt flere “to voksne” timer, og disse timer skal være til skolens egen disponering. Altså ingen krav til at det skal være til enten dansk eller matematik. Dette tilgodeser de forskelligheder der er på de enkelte skoler. Nogle steder kan den styrkede indsats være nødvendig i en musik time, andre gange kan det være en idræts time osv. Vi ønsker at give skolerne frihed til selv at disponere over midlerne.

Fleksibelt udvidet åbningstid i dagtilbud og SFO
Flere forældrepar har udtrykt ønske om en mere fleksibel åbningstid i daginstitutioner, samt mere ensartede åbningstider mellem børnehave og SFO. Det har givet en del frustration blandt forældre, at når barnet går ud af børnehave og skal gå i SFO, så er der ikke altid samme åbne/lukke tid.

For at imødekomme dette, samt at understøtte forældre der eksempelvis har arbejde udenfor kommunen, eller med arbejdstider der ligger lidt udenfor det normale, ønsker vi en central pulje der kan imødekomme behov for fleksibel udvidet åbningstid i dagtilbud og SFO. Denne pulje skal give den enkelte institution mulighed for, fleksibelt og hurtigt, at kunne åbne/lukke 15 min tidligere eller senere hver dag.

Kulturbussen
Puljen giver en betalt bustur for alle skolekasser til kulturelle oplevelser i kommunen og blev indført sidste år.  Det har givet en masse gode og spændende kulturelle og sociale oplevelser, til eleverne i vores folkeskoler. Vi ønsker at udvide kulturbuspuljen, således der gives mulighed for at kommunens 5 friskoler også kan blive en del af ordningen.  Vi mener, at alle børn i vores kommune skal have glæde og gavn af de ekstra oplevelser kulturbussen kan give.

e-max.it: your social media marketing partner