Af: Per Bisgaard(V), Byråds- og regionsrådsmedlem, Parkvænget 8, Aalestrup

4 gange om året modtager vi som regionspolitikere en oversigt over resultaterne for de fastsatte servicemål for regionens akutmodtagelser og øvrige modtagelser for akutte patienter. 

Servicemålene er for 2021: 1.  Alle patienter skal triageres inden for 30 min. efter ankomst til akutmodtagelserne på regionens hospitaler. 2. Alle patientforløb skal have udrednings- og behandlingsstart inden for 1.time. 3.  Alle patienter skal informeres om ventetid ved ankomst til hospital. 4. Alle patienter skal have en behandlingsplan inden for 4 timer

Resultaterne for 2021 fremgår af nedenstående – i parentes er resultaterne fra 1. kvartal 2020.

Servicemål 1:

Servicemål 2:  

 

Servicemål 3:


Servicemål 4:


Som det fremgår af de 4 faktakasser så er der stadig store udsving fra den ene matrikel til den anden. Servicemålene er for alle 4 områder 90 %, og heldigvis er det kun på enkelte matrikler, at man ikke har opnået disse mål eller er tæt på målopfyldelse.

Især på 2 områder er der grund til ”bekymring”. Udrednings- og behandlingsstarten inden for 1 time ligger langt under det ønskelige på ortopædkirurgiske skader på Aalborg Universitetshospital – helt nede på 63 %. På servicemålet om behandlingsplan inden for 4 timer ligger 2 matrikler under 70 %; Akutmodtagelsen i Thisted og Akut- og traumecentret i Aalborg. Akutmodtageafsnittet i Hobro har på et år forbedret sig med hele 19 % - men med et meget lavt udgangspunkt. Der er og vil være ekstraordinært fokus på disse områder.

Her ved indgangen til forhandlingerne om et ny budget for 2022 og ikke mindst ibrugtagningen af de første afdelinger på NAU(Nyt Aalborg Universitetshospital) i løbet af 2022, så er der grund til at glæde sig over de flotte resultater, som praktisk personale og administrativ ledelse på Skadeklinikken i Farsø har opnået. I løbet af året vil klinikken få længere åbningstid, og der tilføres af samme årsag flere ressourcer. Det vil give et positivt løft for borgerne i Vesthimmerland, men sikkert også være med til at tage trykket af det store pres, der er på Aalborg Universitetshospital.

Det nye universitetshospital i Aalborg Øst vil de første år stå med mange kendte og ukendte udfordringer, og derfor er det glædeligt at kunne konstatere, at der evt. vil være god og nyttig hjælp at hente i Farsø.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner