Af: Theresa Berg Andersen, Byrådsmedlem i Vesthimmerland og Folketingsmedlem for SF

”Jeg må desværre ikke vaske dig på ryggen”. ”Nej, vi må ikke rengøre dit vindue, selvom det er møgbeskidt”. Dette er blot et udpluk af eksempler på borgere i Vesthimmerland Kommune og i andre kommuner, der ikke får opfyldt deres simple ønsker til pleje og rengøring i hjemmet.

Årsagen skyldes kommunernes kvalitetsstandarder. Kommunen skal nemlig årligt udforme en kvalitetsstandard, der beskriver det serviceniveau, kommunalpolitikerne har valgt. Desværre er disse beskrivelser af service ofte beskrevet og regnet ud ned til mindste detalje for, at kommunen kan spare tid og penge. Det gør, at personalet ofte ikke må udføre opgaver for borgeren, som giver logisk mening. Kun fordi kvalitetsstandarden ikke tillader dette. 

Kvalitetsstandarder har siden deres indførelse i 2001 indskrænket det kommunale personales handlerum i så høj grad, at det for længst har passeret grænsen til det absurde. Det er uværdigt for både personale og vores ældre.

Personalet skal have rum til at træffe selvstændige beslutninger. Minutiøse kvalitetsstandarder er djævlens værk, og det giver ikke mening at indramme personalets faglighed på denne måde.

Vores ældre har brug for en nærværende hjælper, der tager sig tid til at se dem i øjnene og anerkende dem og deres behov. De har ikke brug for kommunale robotter, der stresser rundt i lejligheden, mens en konsulent tager tid med et stopur i døråbningen.

Vi mener i SF, at kvalitetsstandarder i højere grad har udviklet sig til kvantitetsstandarder, og de bør derfor afskaffes i sin nuværende form. Vi bliver nødt til at bruge mindre tid på dokumentation og bureaukrati. I stedet skal vi stole på, at personalet kan vurdere behovet i mødet med borgeren. En anden løsning som ligger til højrebenet er faste teams. Alle undersøgelser peger på behovet for fast personale og kontinuitet i opgavevaretagelsen. Borgerens hjem skal ikke omdannes til ”Aalborg banegård.” At blive mødt af et velkendt ansigt og af en plejer, som kender borgerens præferencer og personlighed er den bedste sikkerhed for kvalitet. En plejer som ikke behøver at slå op i en manual for at se, om borgeren skal vaskes på ryggen, men som gør det, fordi han / hun ved, at det har betydning for borgerens velvære.

Ironisk nok så får vi bedre kvalitet uden kvalitetsstandarder. SF vil derfor vise mere tillid til personalet. De kan bedre vurdere borgerens behov, end en kvalitetsstandard skrevet af byrådets politikere - Og det arbejder vi for.

e-max.it: your social media marketing partner