AF: Gitte Lopdrup, Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland  for Radikale Venstre

Det blev ved budgetforhandlingerne i Region Nordjylland besluttet at udvide åbningstiden i skadeklinikken på Farsø Sygehus.

Tirsdag den 30.03.21 skulle Regionsrådet behandle et forslag til set-up i skadeklinikken, i forbindelse med den udvidede åbningstid.

Jeg er glad for at åbningstiden udvides, men jeg havde et ønske om, at vi skulle se på akutområdet samlet, så vi kunne sikre, at skadeklinikken bliver levedygtig og samtidig aflaste akutmodtagelsen i Aalborg, som har problemer med lange ventetider og dårlige arbejdsvilkår på grund af travlhed og pladsmangel.

Vi kunne have valgt at opruste i Farsø, hvor der er god plads. Så kunne flere patienter med småskader behandles i Farsø, mens de mere alvorlige skader fortsat kunne behandles i Aalborg.

Henvisningerne til Farsø har været markant faldende de seneste år, og det bliver der desværre ikke ændret på med den nye aftale. Så længe der er lav aktivitet i skadeklinikken i Farsø, så vil den være i fare for at blive nedlagt.

Derfor frygter jeg, at vi ved budgetforhandlinger om et par år igen ser et forslag om at lukke skadeklinikken på grund af lav aktivitet. Samtidig med at der stadig er travlt i Aalborg, med lange ventetider og dårligt arbejdsmiljø til følge.

Vi kunne have valgt en løsning som sikrede nærhed, havde respekt for patienternes tid og forbedrede trivslen for vores medarbejdere. Det var der desværre ikke flertal for. Der blev valgt en hovsaløsning i stedet for en holdbar løsning.

e-max.it: your social media marketing partner