Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (S) og Formand for Akut og Praksisudvalget

Regionsrådet er klar til at forbedre vilkårene omkring skadeklinikken i Farsø. Tanken er, at der nu skal være åbningstid på alle ugens dage 8-22. Bemandingen er en specialuddannet behandlersygeplejerske med opbakning fra røntgen, ortopædkirurgiske og medicinske afdelinger.

Dette er en forbedring i forhold til nu, hvor åbningstiden i hverdage er 8-17 og i weekend og helligdage 8-15.

Der er ikke tale om en fuldt dækket skadestue, således som det var for en del år siden. Men det er vigtigt at understrege, at en behandlersygeplejerske blandt andet kan foretage Fjernelse af synlige fremmedlegemer • Syning af sår (ikke i ansigt) • Fremmedlegeme i øje • Dyre- eller menneskebid • Små brud af underarm og håndled på voksne (på børn kun røntgenhenvisning, diagnostik i samråd med læge) • Brandsår under 5 % • Insektstik • Klemskader af fingre • Overfladiske snitsår • Bandageproblemer • Små skader på fod på voksne (på børn kun røntgenhenvisning, diagnostik i samråd med læge) • Svejseøjne • Kateterskift

Denne løsning flugter også med det forslag, som Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus videregav til regionens Akut- og praksisudvalg. Heri hedder det om den overordnede hensigt: Det vil formindske det tab, borgerne i Vesthimmerland vil opleve ved lukning af lægevagten og sikre en tryghed ved nær kontakt til en sundhedsfaglig person. Det er jeg meget enig i.

Og det er netop hensigten, at den længere åbningstid med kompetent personale skal skabe højere grad af tryghed i Vesthimmerland.

e-max.it: your social media marketing partner