Af: Pia Buus Pinstrup, regionsrådsmedlem (K) og Per Deichmann Bisgaard, regionsrådsmedlem (V)

På tirsdag d. 30. marts er det vores håb, at Regionsrådet indser, hvor vigtig skadestuen i Farsø er for borgerne i Vesthimmerland og de omkringliggende kommuner, og dermed sætter alvor bag ordene omkring nærhed i sundhed. Regionsrådet skal beslutte, om vi ønsker en skadestue, hvor der er læger tilstede i hele åbningstiden, eller om borgerne skal nøjes med en skadestue, hvor der kun er en sygeplejerske tilstede i aftentimerne?

Svaret er for os ganske enkelt. Skadestuen på Farsø sygehus skal have en lægebemandet skadestue fra kl. 8-22, som har været gældende til dato.

Regionsrådet er meget optaget af at give borgerne i Nordjylland et godt sundhedstilbud – også for de borgere der bor udenfor Aalborg.

Vi var derfor af den opfattelse, da budgettet for 2021 blev vedtaget, at skadestuens udvidede åbningstid, var et klart løft for det nære sundhedsvæsen i Vesthimmerlands Kommune med det sigte, at borgerne igen kunne blive set i en skadestue, når uheldet var ude - også i aftentimerne. Den udvidede åbningstid ville skabe tryghed hos borgerne i Vesthimmerland.

Netop tryghed var også et nøgleord, da regionsrådet vedtog, at Skagen skulle have en akutbil og Thisted en ny lægebil. Det er vigtigt, at der kvalitet i de tilbud regionsrådet giver borgerne – uanset om beliggenheden er centralt i regionen (Aalborg) eller decentralt i nord (Skagen) eller i syd (Farsø)

Den længere åbningstid i Farsø er naturligvis til stor glæde for borgerne i nærområdet, men den er også med til at forbedre forholdene på skadestuen i Aalborg, således at den lange kø her bliver mindre. Alle skadestuer i regionen er visiterede, og det vil derfor være muligt ved mindre skader, at visitere flere af disse til Farsø.

Aalborg Universitetshospital har flere afdelinger beliggende på forskellige matrikler i regionen, hvor Thisted, Hobro og Farsø er en del af Aalborg Universitetshospital, hvorfor der må være nogle synergieffekter og stordriftsfordele for de mindre enheder, heriblandt en fælles ledelse, der kan løse opgaver på tværs af matriklerne. Hvor der er vilje – er der vej.

Set med vesthimmerlandske briller er der kun en optimal løsning, og samme løsning burde man/regionsrådet også kunne stemme for, når man sidder i regionsrådssalen.

Hvis regionsrådet mener noget med begrebet ”nærhed i sundhed”, så vil ønsket fra borgerne i Vesthimmerland og undertegnede være ganske simpelt at indfri: En lægebemandet skadestue i Farsø fra 08.00 – 22.00.

e-max.it: your social media marketing partner