Af: Mogens Ove Madsen (S), Regionrådsmedlem og Formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland

Pia Buus Pinstrup hævder i fuld offentlighed, at det er på kanten af budgetbrud at udvide åbningstiden i Skadeklinikken i Farsø på den måde, det nu er tanken.

Her må jeg ligesom Viggo Hørup gå til kamp for demokratiet mod det vitterlige vås.

Allerede i forbindelse med budgetoptakten sidste år blev det gjort klart, at den økonomiske ramme ikke gav mulighed for at udvide den eksisterende ordning med lægedækning i hele tidsrummet 8-22. Rekruttering af ortopædkirurgiske læger uden for normal åbningstid er aktuelt meget vanskeligt - ligesom de ortopædkirurgiske læger ikke kan dække alle specialer.

Det var på denne baggrund at forligspartierne i forbindelse med dette års budget afsatte midler til at udvide åbningstiden med en sygeplejerskebetjent akutklinik, men vel at mærke med lægelig bagvagts-backup, radiografdækning og kontakt til medicinsk vagthavende i Hobro.

I min optik er det vores bedste bud på at kompensere for den lægevagtsordning, som forsvandt i Farsø.

Jeg vil dog gerne tilføje, at Pia Buus Pinstrups facon desværre ikke skaber indflydelse til Vesthimmerland - tværtimod! Når hun angiver, at man bare kan lukke skadeklinikken i Hobro er det ikke noget fornuftigt forhandlingsoplæg til Regionsrådet, som skal finde en fornuftig balance i hele regionen. Det er ligesom om, at den demokratiske nerve mangler, når Pinstrup stemte imod regionens budget de to første år og nu taler om budgetbrud på et budget, hun trods alt har stemt for.

e-max.it: your social media marketing partner