Af: Niels Heebøll, Byrådsmedlem og medlem af Børne- og Familieudvalget for SF i Vesthimmerlands Kommune

I forbindelse med finansloven er det aftalt, at der fra staten kommer midler til en gradvis indføring af minimumsnormering i dagtilbud og vuggestuer, så der i 2024 skal være én voksen pr. 6 børn i børnehaver og én voksen pr. 3 børn i vuggestuer. Det hilser SF velkomment. For at nå i mål er det i aftalen forudsat at forældrebetalingen stiger i takt med midlerne fra staten, for midlerne kan ikke alene finansiere den øgede normering. I et læserbrev i uge 9 gør Signe Nøhr fra de konservative i Vesthimmerland et stort nummer ud af at et flertal i byrådet ”heldigvis” har forhindret en stigning i forældrebetalingen.

Der kan være mange gode argumenter for at fastholde forældrebetalingen, men SF har alligevel, som det eneste parti stemt for at fastholde den procentvise forældrebetaling i 2021, selv om det vil betyde en stigning i kroner og ører. SF har ikke noget særskilt ønske om at lade forældrebetalingen stige, men i den nuværende situation er det for SF afgørende, at med en øget forældrebetaling kommer vi et lidt større skridt nærmere den minimumsnormering, som er et stort ønske blandt forældre og personale. Vi tror faktisk bl.a. på baggrund af høringssvarene til dette års budget, at der er forståelse for at give noget ekstra, hvis man som børnefamilie oplever, at man får noget for pengene. Og i dette tilfælde går midlerne målrettet til mere personale.

I stedet for en øget forældrebetaling kunne man finde et tilsvarende beløb i det kommunale budget, og det vil SF gerne være med til at drøfte for at undgå eller begrænse en øget forældrebetaling. Det bliver så ikke i 2021, men må blive i forbindelse med næste års budget.

Byrådets flertal har i første omgang valgt at sige ja tak til puljen fra staten uden øget forældrebetaling og uden ekstra bidrag fra den kommunale kasse, og dermed skubber byrådet et problem foran sig. I 2024 skal vi under alle omstændigheder til lommerne, enten forældrenes og/eller de kommunale. For at få enderne til at nå sammen til den tid, mangler der i Vesthimmerland uden en øget forældrebetaling ifølge forvaltningens udregninger ca. 3,7 mio. kr. Hvis forældrebetalingen til den tid skal bidrage bliver der tale om en meget stor engangsstigning.

Uanset om den statslige pulje skal suppleres med en øget forældrebetaling eller dækkes alene fra den fælles kommunale kasse, mener SF, det vil give mening med en gradvis indfasning frem for et kæmpehop i 2024.

Den konservative gruppe ”vil gerne snakke bedre normeringer”. I SF vil vi ikke kun snakke men også arbejde for, at normeringerne får det størst mulige løft frem mod 2024. Selvfølgelig handler kvalitet, som Signe Nøhr skriver, også om faglig kvalitet og fysiske rammer, men sat på spidsen er der ikke meget ved et højt fagligt niveau, hvis der ikke er tid til at bruge det i forhold til det enkelte barn.

PS: En yderligere problemstilling ved at fastholde forældrebetalingen i kroner og ører er forskelsbehandling af de forældre, der vælger dagpleje fremfor vuggestue. Det vil nemlig betyde at procentsatsen for forældrebetaling i vuggestuerne bliver 22,17 % i forhold til dagplejen, hvor procenten er 25 %. En forskelsbehandling, der er behov for at behandle politisk.


e-max.it: your social media marketing partner