Af: Morten Mejdahl(V), Medlem af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

På vegne af Konservative i Vesthimmerland udtrykker Signe Nøhr i pressen modstand hvad angår en stigning af forældrebetaling for børnepasning.  

Jeg vil her komme med få betragtninger i denne henseende: 

1. At få børn er forældrenes valg.
2.Når  børnene passes i institution eller dagpleje betaler forældrene op til 25% af prisen, mens skatteyderne betaler den resterende del.
3. Forældre der er lønmodtagere får med jævne mellemrum lønstigninger.
4. Forældre med lav indkomst kan søge om økonomisk friplads til børnepasning.
5. Som forældre får man børne- og ungeydelse fra staten. 

Med disse betragtninger kan en stigning i brugerbetalingen for børnepasning vel næppe fremprovokere jordens undergang.

e-max.it: your social media marketing partner