Af: Per Bisgaard, Byråds- og regionsrådsmedlem(V), Parkvænget 8, Aalestrup

Det bliver ikke Falck, som fremover skal køre ambulancetjeneste i Nordjylland. Aftalen med Falck udløber i 2022, og derefter er det Region Nordjylland og det private firma PreMed, der vil stå med ansvaret for ambulancekørslen. Det var ikke det scenarie, jeg havde øverst på ønskelisten; Falck har i årtier betjent borgerne, og tilfredsheden med deres ydelser har generelt været meget tilfredsstillende.

Efter en udbudsrunde løb PreMed og Region Nordjylland med kontrakten, primært fordi deres samlede tilbud vil mindske ambulancedriften i det nordjyske med 26 mio. kr. Formanden for ”Akut- og Praksisudvalget”, Mogens Ove Madsen(S) har været meget skarp i sine første udmeldinger om resultatet af udbuddet. ”De 26 mio. kr. vi sparer, vil jeg gerne bruge på at fylde huller ud med flere ambulancer - i bl.a. Aalestrup”.

Jeg er, naturligvis, på dette område meget enig med Mogens Ove Madsen. Siden ambulanceberedskabet i Aalestrup blev nedlagt i 2004 har ambulancerne været savnet, og ikke blot i byen Aalestrup, men i særdeleshed også i landsbyerne i den sydlige del af gl. Aalestrup Kommune (Simested, Hvam, Fjelsø og Gedsted), flere byer i den nordlige del af gl. Møldrup Kommune( Møldrup, Tostrup og Ulbjerg) og de åbne landdistriktsområder.

Et nyt ambulanceberedskab beliggende i Aalestrup vil med sikkerhed højne trygheden og sikkerheden for hurtigere hjælp i den sydlige del af regionen og over i Region Midtjylland. De gennemsnitlige responstider i Aalestrup/Gedsted-området har i flere år ligget blandt de højeste i regionen og af flere omgange har de sågar overskredet det aftalte måltal. Ulykkeligvis har det også i få tilfælde haft meget alvorlige konsekvenser, hvor den lange responstid har givet alvorlige skader for patienterne.

Den gule lægehelikopter har været en flittig gæst i området efter oprettelsen for år tilbage, og opgørelser viser, at Aalestrup ligger i top med brug af helikopteren. Den er i visse situationer, i sin flyvning fra Skive, oftere hurtigere fremme end ambulancerne, og er klar til at yde hjælp. Helikopteren har været et stort serviceløft på det præhospitale område, men den er af gode grunde også betydelig dyrere i drift end de konventionelle ambulancer.

Jeg glæder mig til at følge ”Akut- og praksisudvalgets” arbejde her de næste måneder, hvor man skal planlægge og gerne løfte serviceniveauet på det præhospitale område – argumenterne og dokumentationen for et genopført ambulanceberedskab i Aalestrup er utvivlsomt tilstede.


e-max.it: your social media marketing partner