Af: Erik Stagsted, Ældrerådsformand Vesthimmerlands kommune, Gattensmindevej 10, Løgstør

Som de fleste måske har konstateret, har det store arbejde med at vaccinere den ældre del af befolkningen i Vesthimmerlands kommune, ligget Ældrerådet meget på sinde.

I sidste uge udtrykte jeg på Ældrerådets vegne, mine bekymringer for de lange transporttider m.v.

Det hele går utrolig hurtigt her i kommunen, så derfor dette læserbrev med konkrete oplysninger om, hvordan situationen er her i kommunen p.t.

Efter planerne, har kommunens ansatte været i gang med 1. runde på Plejehjemmene.

Det gik rigtig godt, så det ser vi frem til at kunne gentage, når der skal gives 2. stik - Det forventes at blive sidst i januar måned, at der begyndes på dette arbejde.

I forhold til hjemmeboende, er der jo er en hel række forskellige prioriteringsgrupper, som er defineret nationalt.

En af grupperne er ældre, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje - og inden i denne gruppe er naturligvis forskellige behov fra “det klarer man selv, evt. med hjælp fra pårørende” over til en gruppe der har behov for hjælp, enten til at få bestilt vaccination og/eller hjælp til at blive transporteret til vaccination.

Der er ca. 370 borgere i denne kategori. Visitationen har telefonisk kontaktet ca. 270 borgere, som der umiddelbart er vurderet, som værende borgere, der kan have behov for transport (og hjælp til booking).

Oplysningerne til Ældrerådet fra visitationen er, at de borgere, der er talt med, har virket velorienterede, og ”vidste godt”, hvad vi ringede om.

Der er oplevet meget stor opbakning til at blive vaccineret, og rigtig mange (ca. 70-75 %) havde allerede aftalt hjælp med pårørende om, at de sørger for at transportere dem/booke tid.

De omkring 100 borgere, der ikke har været kontakt til - da det umiddelbart er vurderet, at de selv vil være i stand til at booke og transportere sig, vil hjemmeplejen naturligt holde et særligt øje med ved de ordinære besøg, for på den måde at spotte, hvis noget virker forkert.

Lige nu og her, er det en meget positiv oplevelse fra Ældrerådets side, at møde så stor tilslutning og villighed til at bidrage til gennemførelsen - også selv om vi i Ældrerådet kunne frygte, det hele ville virke uoverskueligt. Men det er som sagt ikke den oplevelse der er fremherskende p.t.

Slutteligt vil jeg henvise til Facebook opslaget på kommunens side, hvor Sundhedsdirektør Anne Krøjer også ude med en anerkendelse af den store opmærksomhed og hjælpsomhed, der er blevet mødt af borgerne i Vesthimmerlands kommune.

e-max.it: your social media marketing partner