Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (S), Formand for Akut- og Praksisudvalget, Fladhøjvej 14,  Aars

I Vesthimmerlands Kommune har vi 3 hjertestopordninger - 2 sms-ordninger i Ranum og Hornum og en 3. er på vej i Ertebølle. Og en enkelt 112-akuthjælperordning i Gedsted.

Formålet med 1-1-2 akuthjælperordningen er at bidrage til og styrke indsatsen i områder, hvor ambulancer oftest har en længere transporttid. Ordningen kræver at en frivillig borger har fået et udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjerte-lunge-redning, måling af blodsukker mm. I øjeblikket er der ikke flere 1-1-2 akuthjælpeordninger på vej.

Til gengæld kan der fortsat laves SMS-hjertestopordninger. Det drejer sig om et korps af frivillige, som vil modtage en sms, hvis AMK-vagtcentralen modtager et 1-1-2 opkald omhandlende hjertestop i netop deres område. Den enkelte frivillige, der modtager sms’en må selv vurdere, om han eller hun har mulighed for at rykke ud og påbegynde hjerte-lunge-redning.

Det vil ofte være muligt for frivillige i nærområdet at nå hurtigt frem og påbegynde genoplivning, inden en ambulance ankommer til stedet.

Hver enkelt SMS-hjertestopordning består af omkring 15-25 frivillige inklusiv en kontaktperson, der har til opgave at administrere ordningen. Kontaktpersonen har til opgave at vedligeholde navne og telefonnumre på de, der er tilmeldt ordningen via en web-adgang, som Region Nordjylland stiller til rådighed.

COVID-19 breder sig i samfundet og derfor er der ingen tvang i forhold til at rykke ud i øjeblikket. Hvis man alligevel vil rykke ud, kan man undlade at give indblæsninger/kunstig åndedræt. Derudover er det vigtigt, at man tænker ekstra over hygiejnen.

Og Covid-19 gør alting vanskeligt – også igangsættelse af nye ordninger. Vi har dog behov for at få lavet mange flere ordninger i Vesthimmerlands Kommune. Derfor kan planlægning af nye ordninger godt påbegyndes. Hjertestopordninger handler om liv og død. Og de meldinger, der kommer fra ambulancepersonalet er, at de frivillige ordninger er til stor hjælp. Flere overlever hjertestop fordi de første minutter efter er så vigtige – det gør en forskel, at vi har de frivillige ordninger.

e-max.it: your social media marketing partner