Af: Theresa Berg Andersen, Byrådsmedlem og Folketingsmedlem, SF Vesthimmerland

Kære Inger Nielsen, Venstre og Henrik Dalgaard, Konservative.   

Jeg ved godt at I ikke ønsker minimumsnormeringer til børnene i vores daginstitutioner. I vil at kommunerne selv kan bestemme, hvor få voksne der er til at passe vores børn, og I siger tit at minimumsnormeringer udhuler det kommunale selvstyre. Men sagen er, at kommunerne har godt af at blive forpligtet på, at sikre vores børn en god og tryg hverdag. En hverdag hvor der er plads til udvikling, leg og læring. Hvor pædagogerne kan arbejde med en målrettet indsats uden stress og jag. Jeg har sagt det tit og jeg siger det gerne igen: En tidlig indsats er en vigtig og nyttig indsats. 

Det skræmmebillede som I tegner i jeres læserbrev(bragt i Farsø Avis 16. december – red), er skudt langt ved siden af virkeligheden. I skriver at regeringen er ved at foretage en nedlukning af private og de selvejende institutioner gennem finansloven. Sikke noget vrøvl. 

Aftalen er, at der ikke må tages profit ud af private daginstitutioner. Selvejende Daginstitutioner kan fortsat drive institutioner fuldstændigt som før. Men hullet for store private profitinstitutioner bliver lukket, så det ikke er pengeophobning men i stedet børnetrivsel og god pædagogik der bliver det vigtigste fokus. 

Jeg vælger at tro at der er meget få skatteborgere i dette her land, der mener, det er rimeligt, at man betaler skat, så institutioner kan ansætte flere pædagoger, og så sker det ikke, fordi nogle få ejere i stedet hiver overskuddet af institutionsdriften ud i til sig selv, med det formål at blive meget rigere.

Både private og selvejende institutioner er vigtige for mangfoldigheden i velfærdstilbuddene i vores samfund. Men hvorfor er det så vigtigt for jer, at enkeltpersoner tjener store overskud på den fælles velfærd. Det er langt bedre ar lade overskuddene gå til bedre pædagogik, flere voksne om børnene og et vigtigt fokus på børns trivsel og udvikling. 

Bekymringerne for de mange ildsjæle og deres virke i Vesthimmerland kan I godt pakke væk. Vores ildsjæle kan sagtens komme til, også selv om I beklager jer nok så højt. De er nemlig drevet af viljen til at gøre en forskel, og forhåbentligt ikke primært af ønsket om at berige sig på fællesskabets bekostning. 

Derfor JA TAK til minimumsnormeringer, NEJ TAK til privat profit på børnepasning og især NEJ TAK til jeres skræmmebilleder, som intet har med virkeligheden at gøre. 

e-max.it: your social media marketing partner