Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (S), Region Nordjylland, Fladhøjvej 14, Aars

Formålet med den palliative indsats, som ydes på Farsø Sygehus er at forbedre livskvaliteten for patienter og deres familie, der lever med en uhelbredelig og livstruende sygdom. Det Palliative Team arbejder med at yde støtte og vejledning til patienter uden for hospitalet og fungerer som konsulent for øvrige sundhedsprofessionelle.

Dette vigtige arbejde, som snart har stået på i en halv snes år i Farsø og skal fortsætte og forstærkes. Region Nordjylland er den region, der henviser flest patienter til palliation.

På trods heraf påpegede Statsrevisorerne i august 2020 at det er utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialiseret palliation.

Statsrevisorerne fandt det ligeledes utilfredsstillende, at regionerne ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret en systematisk og effektiv identifikation af den enkelte patients behov for specialiseret palliation.

Der er ingen tvivl om, at en tidlig og integreret palliativ indsats øger livskvaliteten for patienterne. Derfor ska palliation integreres tidligere, bedre og bredere. I den forbindelse er det glædeligt, at Danske Regioner for nylig har formuleret et såkaldt positionspapir med pejlemærker for den fremtidige palliative indsats.

Men der kan gøres mere!.

En af vejene frem er, at den specialiserede palliation, som vi kender den i Farsø fortsat må gå foran med at påpege behovet for at løfte kvaliteten rundt om i hele sygehusvæsenet. Man vil herfra være gode undervisere, sparringspartnere og supervisorer.

Et spor mere i dette arbejde er at, der fremover skal sikres et højt fagligt niveau. Dette kan ske ved, at der udvikles et egentligt speciale i palliativ medicin.

e-max.it: your social media marketing partner