På vegne af Det Konservative Folkeparti i Nordjylland, herunder den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland: Henrik Dalgaard Christensen, Signe Nøhr, Allan Ritter Andersen, Niels Krebs Hansen, Per Nyborg, Pia Buus Pinstrup og Svend Jørgensen.

Mere end 25 konservative by-, regionsråd-, folketingspolitikere og organisationsfolk afholdt søndag d. 8. november virtuelt møde på baggrund af den situation, som nedlukningen af Nordjylland har medført, hvorfor denne pressemeddelelse udsendes.

Vi lokale folkevalgte og organisationsfolk får dagligt henvendelser fra borgere, erhvervsliv og organisationer, der er kommet i klemme på grund af den pludselige nedlukning af vores landsdel. Det er fortvivlende.

Det er i sagens natur forståeligt, at Regeringen og sundhedsmyndighederne reagerer, når de får kendskab til Cluster-5 varianten, men vi undres, når mutationen med 99,4 % sandsynlighed anses som være forsvundet.

Vi konstaterer, at nedlukningen kom med så stor kraft og uden involvering af Folketingets øvrige partier, ligesom landsdelens øvrige politikere også blev holdt ud i ”strakt arm”. Det har skabt utryghed og uvished i dele af befolkningen og erhvervslivet. Vi undrer os over, at der fra onsdag d. 4. til torsdag d. 5. november kl. 18.30 gik over et døgn uden, at vi som folkevalgte blev orienteret. Det er ikke et demokrati værdigt.

At Regeringen sammenligner Nordjylland med Wuhan-provinsen, er dybt ulykkeligt. Det ”brand” som vores landsdel har, ikke bare i Skandinavien, men også i Tyskland og resten af Europa, har lidt overordentlig stor skade. Det er ikke tilstande, som vi så i Norditalien i foråret, der præger landsdelen. Den frygtskabende kommunikation fra Regeringen har nået nye højder og er blæst ud af proportioner, vi ikke kan genkende, og som skader vores landsdel.

Vores pointe er, at en så alvorlig beslutning om at nedlukke syv nordjyske kommuner, der i forvejen hører til nogle af landets allermest økonomisk udfordrede, burde være truffet på et bedre oplyst grundlag. Det bliver dyrt for vores i forvejen slunkne kommunekasser, der allerede er hårdt ramt efter otte måneders COVID-19 restriktioner. Vi forventer derfor, at Regeringen vil kompensere de syv nordjyske kommuner ekstraordinært, så det ikke fører til forringelser af kernevelfærden.

Det grænseløse samfund er blevet ophævet, så de fire åbne nabokommuner i regionen bliver indirekte ramt, da der pendles meget i vores landsdel. Det kan medføre øgede transportudgifter for borgerne. Nordjylland er produktions-Danmark, når det er bedst. Vi kan ikke bare ”arbejde hjemmefra”, som det så flot lyder fra Regeringen i bedste sendetid.

Virksomheder i bl.a. bygge- og anlægsbranchen er særdeles hårdt udfordret, da tidspunktet op til årsafslutning er et af årets travleste måneder. Vores produktionsapparat er under pres. Lige nu kører mange af vores virksomheder med langt under halv produktion, da flere medarbejdere bor i nabokommuner. På samme tid er hele hotel- og restaurationsbranchen nærmest lagt i ruiner til skade for skattegrundlag og beskæftigelse. Regionens havne og lufthavnen i Aalborg vil uundgåeligt blive ramt af den regionale nedlukning.

Alt dette vil resultere i vigende skatteindtægter og velsagtens øgede offentlige udgifter i landsdelen til sociale udgifter. Det får vidtrækkende økonomiske konsekvenser.

Pelsdyrerhvervet og de underleverandører der nu lukkes ned eller går konkurs, vil uundgåeligt medføre katastrofale konsekvenser for en lang række familier. Vi sætter derfor alle kræfter ind på at sikre den erstatning, som pelsdyrerhvervet har krav på.

Socialt udsatte, ældre og sårbare unge vil også mærke nedlukningen, det vækker bekymring hos os. Social isolation kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for en lang række borgere og det skal der tages hånd om. Ingen må føle sig uønsket alene.

Afslutningsvis vil vi naturligvis opfordre til, at restriktionerne efterleves, så der ikke sker en forlængelse efter d. 3. december.

e-max.it: your social media marketing partner